#klerykmanka / 15. Umartwienia

11.03.2020 r. Dzień 15. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Umartwienia

Umartwienie to ofiara miłości. W ofierze tej dusza naszą jest kapłanem, ciało ofiarą, umartwienie nożem, serce ołtarzem, a ogniem miłość. Tak więc przez umartwienie składamy Bogu bardzo miłą ofiarę. – kl. Alfons Mańka