#klerykmanka / 14. Dobry Pasterz

10.03.2020 r. Dzień 14. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Dobry Pasterz

Dlatego Jezus pragnie tylko od nas, abyśmy Go słuchali, abyśmy całkiem Mu zaufali, bo On jako pasterz dobry stara się dla nas o najlepsze pastwiska. Jeśli zaś jakaś owieczka zaginie, zostawia wszystkie inne owieczki same, bo wie, że im może zaufać, bo wie, że one węzłami miłości są z Nim związane i idzie szukać owieczki, która zaginęła.- kl. Alfons Mańka.