Rozważania Ewangelii na poniedziałek, 9 marca

Łk 6,36-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Miłosierdzie, wyrozumiałość, cierpliwość, przebaczenie, hojność. Mało popularne słowa… I trudno byłoby ci wprowadzić je w życie bez przykładu pokazującego, że tak się da. Ale przykład masz, i to bardzo osobisty! Bo przecież Bóg jest dla ciebie miłosierny: nie sądzi, nie potępia, odpuszcza i hojnie obdarza cię swoją miłością. Jeśli jeszcze tego nie widzisz, to popatrz na siebie z trochę innej perspektywy: dostałeś za darmo życie, masz dach nad głową, możesz się uczyć, pracować, masz ludzi, których kochasz…
A teraz weź przykład z Ojca i sam bądź taki dla innych. Pomyśl: komu okażesz dziś miłosierdzie?