#klerykmanka / 11. Duch Pocieszyciel

7.03.2020 r. Dzień 11. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Duch Pocieszyciel.

Duch św. sprawia wielką misję w stosunku do naszych dusz. On w nas umacnia to życie chrześcijanina, okazuje nam szkaradność grzechu, ułudy świata, zapala dusze dla Chrystusa. Bóg w nasze ręce złożył nasze zbawienie. Duch św. zaś daje nam świadomość tej odpowiedzialności. – kl. Alfons Mańka