Jak mówić i słuchać? Relacja z Animacji Animatorów

W dniach od 7-9 lutego 18 młodych przedstawicieli wspólnot z oblackich parafii brało udział w Kongresie Młodych i Animacji Animatorów w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku.

NINIWAW rekolekcjach wzięła udział młodzież reprezentująca NINIWĘ z Obry, Wrocławia, Kodnia, Lublińca i Katowic. Głównym celem spotkania jest zawsze roczne podsumowanie działalności wspólnot, połączone z praktycznymi warsztatami dla młodzieży obejmującej najważniejsze funkcje w grupach.

Był to bardzo intensywny, ale radosny czas. Spędziliśmy go na wymienianiu się spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania naszych wspólnot, rozmawialiśmy o słuchaniu, komunikowaniu i dzieleniu się dobrem z drugim człowiekiem – mówią uczestnicy.

NINIWAWarsztaty komunikacyjne prowadziła Małgorzata Mazur, a konferencje wygłosił o. Tomasz Maniura, prowadzący całe wydarzenie. Młodzi pracowali też na treści tekstu adhortacji Christus Vivit papieża Franciszka dedykowaną młodych.

Codziennie uczestniczyliśmy w Mszy świętej, a w sobotę mieliśmy także okazję do adoracji Najświętszego Sakramentu – dzielą się liderzy.

NINIWANie zabrakło również czasu na śmiech, gry i wspólną zabawę. Do późnych godzin wieczornych wymyślaliśmy coraz ciekawsze sposoby na spędzenie razem czasu – cieszą się animatorzy. Poczucie wspólnoty towarzyszyło grupie przez cały weekend, a jak się okazało, tymczasowy nocleg na sali gimnastycznej okazał się najlepszym miejscem na kreatywne spędzanie czasu (koszykówka, gra w chowanego itp.). Jak widać, remont w OCM NINIWA nie taki straszny.