Wigilia pracownicza i poświęcenie biura w Obalckim Centrum Młdozieży

W piątek, 13 grudnia w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku nastąpiło poświęcenie biura NINIWY. Następnie ojciec prowincjał odprawił Mszę świętą w intencji wszystkich pracowników Oblackiego Centrum Młodzieży i ich rodzin. W kazaniu ojciec prowincjał podkreślił misję, jaką jest praca w tym miejscu – służba oraz dawanie świadectwa swoją postawą wszystkim odwiedzającym Oblackie Centrum Młodzieży.

Msza święta rozpoczęła wigilię pracowniczą. Podzieliliśmy się opłatkiem, następnie zasiedliśmy do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej i śpiewaliśmy kolędy.

Cieszymy się z obecności ojca prowincjała wśród nas, zarówno tego dnia, jak i podczas najważniejszych wydarzeń Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży – Festiwalu Życia, Zjazdów NINIWY czy rozpoczęciu wyprawy rowerowej NINIWA Team.