Nowe przepisy drogowe

Uwaga kierowcy! Od dziś obowiązują nowe przepisy drogowe, które wprowadzają obowiązek tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Tzw. „korytarze życia” mają zapewnić, że odpowiednie służby będą mogły szybko dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Nowelizacja ustawy doprecyzowuje obowiązujące przepisy przez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych i ustępowania im pierwszeństwa, a także wskazuje właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W skrócie, kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Ministerstwo Infrastruktury

 

W celu rozładowania zatorów drogowych i unikania konfliktów z nimi związanych, wprowadzony został również nakaz przestrzegania tzw. „jazdy na suwak”. Przepisy określą zasady pierwszeństwa w przypadku, kiedy następuje zmniejszenie liczby pasów, a w miejscu zwężenia jest zator. Wprowadzą też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Ministerstwo Infrastruktury

Za złamanie nowych przepisów kierowca może otrzymać mandat karny. Karani będą też kierowcy, którzy wykorzystają korytarze życia do ucieczki z zatorów drogowych. Jak podkreślił minister infrastruktury – wprowadzenie tych przepisów to próba cywilizowania relacji pomiędzy kierowcami. Minister zaapelował do kierowców by troszczyli się o uprzejmość na drodze.

Nowe rozwiązania są zbliżone do sprawdzonych od lat przepisów funkcjonujących w wielu krajach Europy. O tym, w jaki sposób tworzyć „korytarz życia”, mówi kampania edukacyjna KRBRD skierowana do polskich kierowców „Życie ma pierwszeństwo”. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia. Kluczowym elementem kampanii jest interaktywny spot, który można obejrzeć na stronach http://www.krbrd.gov.pl oraz http://www.zyciemapierwszenstwo.pl.