Rozważanie na czwartek, 21 listopada

Łk 19,41-44
Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Bóg przychodzi do każdego z nas. Nawiedza nasze życie. Do każdego przychodzi inaczej. Czy potrafisz rozpoznać swój czas nawiedzenia? On przychodzi w pokoju. Rozejrzyj się wokół siebie, pomyśl, co daje Boży pokój: przebaczenie, wdzięczność, pokorę, służbę, miłość. Gdy Bóg przychodzi z miłością, to jest czas nawiedzenia. Może właśnie teraz jest twój czas.

o. Jarosław Konieczny OMI