Zjazd NINIWY w Iławie – odwaga życia

Jan Paweł II zapoczątkował m.in. Światowe Dni Młodzieży. Do młodzieży kierował wiele swoich słów.

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

ODWAGA ŻYCIA – MEDYTACJA ODWAGI WIARY

Tekst biblijny do medytacji:

I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia – Wj 12, 37-42

Tekst Jana Pawła II, uzupełniający:

Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dyskutowaniem; nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania! (…). Wy, młodzi, jesteście powołani do głoszenia orędzia Ewangelii świadectwem życia. Kościół potrzebuje waszej energii, waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych ideałów, aby Ewangelia mogła przenikać w tkankę społeczeństwa (…). Nie ma czasu, aby wstydzić się Ewangelii. Jest to raczej czas głoszenia jej na dachach… – z przemówienia do młodzieży w Brnie, Szwajcaria, 5 czerwca 2004 roku

  1. Czy potrafię zostawiać to, do czego jestem przyzwyczajony?
  2. Czy przypadkiem nie uważam siebie za najmądrzejszego na świecie, który sam wie wszystko co robić, żeby być szczęśliwym, żeby do czegoś dojść?
  3. Czy mam odwagę wybierania tego co dobre?
  4. Poproszę Boga o odwagę wiary.

Karol Wojtyła odbył 104 zagraniczne pielgrzymki apostolskie. Wśród wielu dzieł między innymi zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Gdy umierał w wielu 85 lat płakał niemalże cały świat.