Zjazd NINIWY w Iławie – dzień 3 [relacja, zdjęcia]

„Jeśli kochasz Boga to będziesz święty, a jeśli bardzo kochasz Boga to będziesz bardzo święty”.

Dzień tradycyjnie rozpoczął się od porannych modlitw prowadzonych przez ojca Tomka Maniurę. Następnie ojciec prowincjał wygłosił konferencję, podczas której opowiadał, że jego szczęściem było bycie blisko Papieża Polaka. Głównym tematem konferencji była wolność oraz zagrożenia, które mogą spowodować jej utratę. Ojciec prowincjał rozdzielił niewolę na zewnętrzną (np. handel ludźmi, praca niewolnicza lub praca za bardzo niską płacę) i wewnętrzną (grzech, brak wiary w miłość Boga). Nawiązał do pierwszej encykliki Jana Pawła II „Redeptor homilis”, zaznaczając, że Jezus jest Odkupicielem i daje ludziom wolność. Następnie ojciec prowincjał nawiązał do kazania papieża w Polsce z 1991, podczas którego Jan Paweł II mówił o 10 przykazaniach i zaznaczył tym, że wolność to nie tylko prawa, ale też obowiązki.

Młodzi wraz z parafianami uczestniczyli we Mszy Świętej, o której oprawę muzyczną zadbała wspaniała schola. Po obiedzie wszyscy zostali podzieleni w kilkuosobowe grupki i się zaczęło… Zadanie polegało na odnalezieniu wylosowanego obiektu zaznaczonego na mapce, zrobieniu kreatywnego, zabawnego zdjęcia i udostępnieniu go na Instagramie. Kolejnym punktem programu był wzbudzający ogromne emocje, pouczający seans filmu pt. „Nieplanowane”, poruszającego temat aborcji. Po kolacji Kondeja Company zapewnili uczestnikom świetną zabawę taneczną. Postawili przed duchownymi nie lada zadanie: „przeciwny ruch” – śmiechu było co nie miara. W nagrodę wręczyli im kolorowe berety i różańce. Dzień zakończył się Apelem Jasnogórskim, po którym z garścią aktualnych informacji rozeszliśmy się na odpoczynek.

Zdjęcia z 3 dnia Zjazdu NINIWY >>