Zjazd NINIWY w Iławie – pełnia życia

Podczas trwającego Zjazdu NINIWY przyglądamy się postaci św. Jana Pawła II. Dzisiaj do porannej medytacji proponujemy jedne z jego najważniejszych myśli.

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

PEŁNIA ŻYCIA – MEDYTACJA ŻYCIA

Cytaty Jana Pawła II do medytacji:

“Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – z homilii podczas Mszy Świętej inaugurującej pontyfikat – Plac św. Piotra,
22 października 1978

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – Plac Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979

„Szukałem was, teraz wy do mnie przychodzicie” – te słowa wypowiedział Jan Paweł II 2 kwietnia 2005 roku, do zebranych na Placu Świętego Piotra w Rzymie do młodych i wszystkich ludzi, których szukał przez całe lata swojego pontyfikatu

Najważniejsze zdanie dla Karola Wojtyły z Biblii: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – J 8,32

  1. Czy mam w sobie wolność, by słuchać czego Bóg ode mnie oczekuje?
  2. Jak przyjmuję codzienne wyzwania życia?
  3. Na co w życiu się buntuję?
  4. Na co dzień jest we mnie więcej wdzięczności czy narzekania?
  5. Poproszę Boga o umiejętność życia w pełni.

Karol Wojtyła w 58 roku swojego życia został papieżem. Zajął się w nowy sposób teologią ciała, ogromnie poszerzył dialog ekumeniczny, przyczynił się do upadku komunizmu, nie bał się konfrontacji i z mocą oraz wiarą głosił Dobrą Nowinę.