Zjazd NINIWY w Iławie – fenomen życia

Zapraszamy do duchowego dołączenia się do Zjazdu NINIWY w Iławie. Temat dnia: Fenomen życia.

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

FENOMEN ŻYCIA – MEDYTACJA POCZĄTKU ŻYCIA

Tekst do medytacji:

Powołanie Jeremiasza
«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» – wyrocznia Pana (Jr 1,5-8).

  1. Czy uświadamiam sobie, że moje życie jest z zamiaru i pragnienia Boga?
  2. Bóg się z Tobą podzielił życiem, udzielił Ci ze swego życia. Czy wiem, że moje życie jest częścią Bożego życia? Bóg jest odwieczny, ja w tym życiu od pewnego momentu?
  3. Wzbudź w sobie pragnienie życia, wybierz je, zdecyduje się na nie.
  4. Podziękuj Bogu za dzień swoich urodzin, za miejsce urodzin, za swoją mamę i tatę.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach jako syn Emili Anny Wojtyły (z domu Kaczorowska) oraz Karola Wojtyły.