Patrz DALEKO! Poznaj intencję Akcji Together 2020

Ogłaszamy Akcję Together 2020! Podróżuj razem z innymi grupami w jednej intencji! Ofiaruj swój trud w dobrym celu.

Idea Akcji Together – Wypraw z wiarą 2020 związana jest z dbaniem o naszą planetę Ziemię. Całe przyszłoroczne przedsięwzięcie nazwaliśmy DALEKO. Przede wszystkim chodzi o dalekie, perspektywiczne myślenie o naszej Ziemi, o tych, którym mamy ją przekazać by dalej czynili sobie tę Ziemie poddaną. Wiemy, że najwięcej zależy od tych, którzy mogą najwięcej. My możemy jednak zacząć tworzyć dużą rzeczywistość od małych rzeczy. Chcemy ofiarować swój czas, wysiłek i modlitwę w intencji dbania o czystość naszej Ziemi.

Troska o całą Ziemię jest także troską o siebie. Patrz DALEKO!

Problem ochrony środowiska i ekologi jest ogromny. Ale wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, stąd intencja. Sam prosty sposób przeżywania naszych wypraw niech uczy nas mniej konsumpcyjnego stylu życia. Niech nas zachęca do częstszego wybierania roweru w drodze do pracy czy gdziekolwiek indziej oraz do częstszego chodzenia pieszo. Wierzymy, że nie musimy zniszczyć naszej Ziemi. Wierzymy, że troszcząc się o swoje życie będziemy patrzyli daleko, szeroko i z perspektywą rozumiejąc że troska o całą Ziemię jest także troską o siebie. Patrz DALEKO!

Intencja wyprawy jest odpowiedzią na encyklikę papieża Franciszka Laudato Si’.

Najkrócej ujęta intencja Akcji Together 2020: o czystą planetę Ziemię.