“Wstańcie, chodźmy!” – zakończył się XIX Dzień Papieski

“Wstańcie, chodźmy!” – to hasło XIX Dnia Papieskiego, który obchodzony był w niedzielę 13 października w całej Polsce. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane było nauczanie św. Jana Pawła II. We wszystkich kościołach i na ulicach miast odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest co roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

XIX Dniu Papieskiemu towarzyszyło hasło “Wstańcie, chodźmy!”, będące tytułem książki napisanej przez Jana Pawła II w 2002 r. Papież przywołuje w niej słowa Chrystusa do apostołów w dramatycznych okolicznościach, już po Ostatniej Wieczerzy i modlitwie w Getsemani, tuż przed pojmaniem, procesem i męką.

Nagrody TOTUS TUUS

Tradycyjnie w wigilię Dnia Papieskiego wręczone zostały na Zamku Królewskim w Warszawie nagrody TOTUS TUUS, przyznawane przez Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia” w pięciu kategoriach różnym instytucjom i osobom za propagowanie i wcielanie w życie nauczania św. Jana Pawła II.

Tegorocznymi laureatami zostali: ks. prof. Michał Heller, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, kompozytor i śpiewak Piotr Pałka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” oraz Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia. Nagrody w postaci statuetek anioła wręczone zostały podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

XIX Dzień Papieski, tak jak w latach poprzednich, obfitował w całym kraju w wiele wydarzeń o charakterze charytatywnym, medialnym, naukowym, kulturalnym i sportowym. Odbywały się one już od piątku i trwały przez sobotę i niedzielę.

Tradycyjnie też na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zwanych żywym pomnikiem pontyfikatu Jana Pawła II, w całym kraju odbywały się kwesty publiczne i przykościelne. Podczas ubiegłorocznego XVIII Dnia Papieskiego w 209 sztabach zebrano na ten cel łącznie ponad 7,5 mln zł, w tym w zbiórce publicznej 652 tys. zł, a w zbiórce przykościelnej 6,9 mln zł.

źródło: EKAI