Rozważanie na poniedziałek, 14 października

Łk 11,29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Przewrotność polega na nieuzasadnionych roszczeniach, które ludzie stawiają Bogu. Żądają ciągłych potwierdzeń. Dlatego to Jonasz jest dany jako znak – on tylko szedł przez Niniwę i głosił to, do czego nawet sam nie był przekonany. Stanął jednak w posłuszeństwie Bogu i głosił słowo nawrócenia. Popatrz, czy nie masz w sobie zbyt dużo nieuzasadnionych roszczeń, aby Bóg ciągle ci potwierdzał, że to On naprawdę do ciebie mówi. Spróbuj dzisiaj uwierzyć Mu na słowo, bez dodatkowych znaków.