Rozważanie na czwartek, 26 września

Łk 9,7-9
Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: «Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?». I chciał Go zobaczyć.

Kim jest Jezus? Nawet Herod chciał Go zobaczyć. Jednak nim powodował niepokój o własne stanowisko. A ty chcesz zobaczyć Jezusa? Jeśli tak, to dobrze. Po co? Bo On może odnowić wszystko, co stracone i zniszczone. On może przywrócić ci radość, wolność i miłość. Po spotkaniu z Nim odkryjesz na nowo sens i właściwy sposób życia. Jezus, najpiękniejszy człowiek. Warto Go zobaczyć i poznać.

o. Tomasz Maniura OMI