Franciszek: Gamaliel uczy nas rozeznawać

„Rozeznanie nie zapewnia rozwiązań standardowych, ponieważ jest sztuką, realizacją mądrości duchowej dzieci Bożych, które uczą się dostrzegania w dziejach śladów obecności Ojca” – powiedział Ojciec Święty. Wskazując na przykład Gamaliela (Dz 5, 33-42) papież mówił o kryteriach rozeznania i podkreślił, że czas i ludzkie oblicza posłańcami Boga. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 12 tys. wiernych.

Franciszek przypomniał, że wcześniejszy fragment Dziejów Apostolskich (5, 17-32) mówi o wtrąceniu apostołów do więzienia, ponieważ nie wyrzekli się głoszenia Ewangelii. Zauważył, że cechują się oni „posłuszeństwem wiary”. Jednocześnie mają świadomość, że swoją misję prowadzą wraz z Duchem Świętym i dlatego nie dają się nikomu zastraszyć. Zaznaczył, że są oni „tubami” Ducha Świętego, posłanymi przez Zmartwychwstałego, aby ochotnie i bez wahania głosili Słowo dające zbawienie.

Powoduje to poczucie zagrożenia ze strony żydowskiego „systemu religijnego”, reagującego przemocą oraz wyrokami śmierci. Jednakże w Sanhedrynie głos zabiera cieszący się wielkim autorytetem Gamaliel, który uczy jak dokonywać „sztuki rozeznania w sytuacjach wykraczających poza zwykłe schematy”. Zaznacza, że dzieło ludzkie wcześniej czy później upadnie, a jeśli misja apostołów pochodzi od Boga, to ich dzieło będzie trwałe. Przestrzega Zydów: „może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem” (Dz 5,39).

Ojciec Święty zachęcił: „Prośmy Ducha Świętego aby w nas działał, abyśmy zarówno osobiście, jak i wspólnotowo mogli nabrać sprawności rozeznania. Prośmy Go, abyśmy zawsze potrafili widzieć jedność historii zbawienia poprzez znaki obecności Boga w naszych czasach i na obliczach otaczających nas ludzi, abyśmy nauczyli się, że czas i ludzkie oblicza są posłańcami żyjącego Boga”.

 

źródło: EKAI