Rekolekcje Dzieci Maryi Diecezji Gliwickiej

W dniach od 15 do 25 lipca 2019 roku dziewczyny należące do grup Dzieci Maryi Diecezji Gliwickiej przeżywały rekolekcje w Oblackim Centrum Młodzieży. Brało w nich udział 36 dziewczyn należących do Wspólnot Dzieci Maryi oraz 4 Ministrantów z siedmiu parafii: Świętej Katarzyny w Lasowicach, Matki Bożej Matki Kościoła w Lisowie, Znalezienia Krzyża Świętego i Świętej Katarzyny w Rusinowicach, Chrystusa Króla w Świerklańcu, Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach oraz Świętego Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach.

Rekolekcje prowadził Ksiądz Marek Mania wraz z Kariną Brylok oraz klerykami z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego: dk. Krzysztofem Kurzeją, akol. Tomaszem Bazanem i akol. Krystianem Kitowskim. Wspierały ich animatorki z wspólnot Dzieci Maryi.

Dla uczestników był to czas wypoczynku pogłębiający relację z Panem Bogiem. Każdego dnia dzieci brały udział w zabawach na boisku, sali gimnastycznej lub basenie, lecz przede wszystkim akcentowano czas na modlitwę, czytanie Ewangelii oraz Eucharystię. W trakcie tych rekolekcji dzieci rozważały Dekalog – Dziesięć Przykazań Bożych. Prowadzący starali się przedstawić je w sposób bardzo prosty i zrozumiały, bo chcieli, aby dzieci traktowały je jako łaskę i wskazanie a nie jako uciemiężenie. Pierwszego dnia odbyło się wprowadzenie Arki Przymierza, którą wypożyczył ks. Joachim Koza, wikary z Bytomia. Zrobiona jest według biblijnych wymiarów, a w niej przechowywane są kamienne tablice. Dzieci poznały historię Mojżesza i z uroczystym śpiewem arka została wprowadzona do ośrodka, a potem towarzyszyła dzieciom przez całe rekolekcje.

Uczestniczki poznawały także sceny biblijne: przypowieści Pana Jezusa, a później przedstawiały je w różnych formach teatralnych. Każdego dnia odbywała się szkoła śpiewu oraz warsztaty biblijne i liturgiczne. Popołudniami miało miejsce czytanie Ewangelii. Każdego wieczoru dzieci mogły pytać ks. Marka oraz kleryków o niezrozumiałe fragmenty.

We poniedziałek 22 lipca, w uroczystość Marii Magdaleny Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej Andrzej Iwanecki. Ksiądz Biskup nawiązując do pytania, jakie Pan Jezus zadał nad pustym grobem Marii Magdalenie zadał uczestniczkom pytanie: „Kogo ty szukasz w życiu?”. Wskazał na trzy rzeczy, których możemy się od niej uczyć, czyli jak wiernie kroczyć za Jezusem i Go słuchać, zawsze Go kochać, a także tego, że dobrych wiadomości nie można zatrzymywać dla siebie. Ksiądz Biskup prosił, aby dziewczyny dały szansę Panu Bogu, żeby mógł je podnieść, uświęcić i umocnić. Kiedy ofiarujemy Mu swój czas, On w tym czasie ofiarowanym po prostu działa – mówił Bp. Iwanecki na zakończenie Eucharystii, dziękując za zorganizowanie rekolekcji i uczestnictwo w nich. Zaapelował też o wstępowanie do wspólnot Dzieci Maryi w parafiach i przekazanie innym tego zaproszenia. W czasie tej Mszy Świętej dziewczyny odnowiły swoje przyrzeczenia, które każda z nich składa wstępując do Dzieci Maryi.

W środę uczestnicy spotkali się z Ojcem Tomaszem Maniura OMI – Liderem wypraw zagranicznych NINIWA Team. Ojciec wyświetlał filmiki które były przeplatane opowieściami i wspomnieniami. Lider wypraw mówił o trudzie i przeciwnościach losu jakie towarzyszom uczestnikom, ale oni się nie poddają i łącząc się w modlitwie z Bogiem ruszają z Nim dalej. Mówił także o „cudach” jakie nieustannie towarzyszom uczestnikom – wiele z nich dotyczy Ewangelii, którą rozważają każdego dnia rano.

W czwartek grupa udała się do Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie a w sobotę do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. W WMSD Mszy Świętej przewodniczył ksiądz neoprezbiter Michał Chmiel.

Tygodniowe rekolekcje zakończyły się w czwartek Uroczystą Mszą Świętą.

Ks. Marek Mania, Karina Brylok

37 36 35 34 33 32 31 Karina Brylok 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1