Rozważanie na czwartek, 2 maja

J 3,31-36
Jezus powiedział do Nikodema: «Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

My niestety należymy do ziemi. I dlatego tak trudno nam modlić się tymi słowami Ewangelii. Proś Jezusa o łaskę wiary i modlitwy.

o. Krzysztof Machelski OMI


Majowe Serce Oblata

Prowadzenie rozważań Ewangelii poprzez Triduum Paschalne i początek okresu Wielkanocnego nie jest łatwe. Kwietniowy rozważający - o. Piotr Bednarski OMI poradził sobie z tym jednak wyśmienicie, za co bardzo mu dziękujemy!

W maju stery przejmuje postać nietuzinkowa - o. Krzysztof Machelski OMI. Popularny "Ojciec Machel" to zapalony ewangelizator na „Przystanku Jezus” i propagator trzeźwości. Ścieżki, którymi podążają Jego myśli zna tylko Pan Bóg - o. Krzysztof zawsze powie Ci co myśli, choć nie zawsze to pojmiesz. Od września 2017 roku pracuje na Ukrainie, a w maju, ku naszej ogromnej radości, poprowadzi nas przez rozważania Ewangelii. Nie możemy się doczekać!


15 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku - Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono członków Wspólnoty powiększyło się wówczas z 15. do 25. Było to największe w historii rozszerzenie tego gremium.

Proces wejścia Polski do Unii, w tym negocjacji zasad, na jakich nasz kraj wstąpił do Wspólnoty, trwał blisko 15 lat. Jego ukoronowaniem było podpisanie w kwietniu 2003 roku w Atenach Traktatu Akcesyjnego, stanowiącego prawną podstawę rozszerzenia Unii Europejskiej. Podpisy złożyli przedstawiciele władz państw unijnej "piętnastki" oraz dziesięciu państw kandydujących.

Dwa miesiące po podpisaniu traktatu, przystąpienie Polski do Wspólnoty zostało przesądzone w referendum. W dwudniowym głosowaniu, które odbyło się 7 i 8 czerwca 2003 roku, Polacy odpowiadali na pytanie: "Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?". Odpowiedź "tak" dało 77,5 procent głosujących, czyli ponad 13 i pół miliona rodaków.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski - Abp Stanisław Gądecki przypomniał słowa Jana Pawła II z czerwca 1999 roku: "integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską". Arcybiskup Stanisław Gądecki nawiązał też do historycznego przemówienia Papieża Polaka z 19 maja 2003 roku, kiedy ważyły się losy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy Jan Paweł II powiedział: "Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy".

 

Źródło: IAR


Portugalia przygotowuje Światowe Dni Młodzieży

Powierzenie organizacji Światowych Dni Młodzieży Lizbonie jest wyrazem uznania dla dynamiki oraz zaangażowania młodych ludzi w życie wspólnoty Kościoła – powiedział kard. Manuel Clemente podczas posiedzenia Konferencji Episkopatu Portugalii

Patriarcha Lizbony stwierdził, że od wielu lat w ramach spotkań biskupów oraz na innych forach mówiło się o możliwości zorganizowania takiego wydarzenia, ale decydującą rzeczą było rosnące pragnienie wielu młodych katolików, liderów we wspólnotach i ruchach, aby Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Portugalii.

Największe spotkanie katolickiej młodzieży świata odbędzie się w tym kraju po raz pierwszy. Jego datę wyznaczono na lato 2022 r. Według kard. Clemente, sam Papież ma nadzieję, że wydarzenie to stanie się dynamiczną ewangelizacją ze strony młodych ludzi, którzy zaświadczą o obecności żywego Chrystusa. Portugalski purpurat przywołał kilka fragmentów adhortacji posynodalnej „Christus vivit”, opublikowanej 25 marca, w której Franciszek podkreśla kluczową rolę młodych ludzi w misji Kościoła.

Program spotkania biskupów przewiduje również informację oraz rozmowę na temat lutowego szczytu poświęconego ochronie nieletnich, jaki odbył się w Watykanie. Jednocześnie biskupi należący do Konferencji Episkopatu Portugalii zaznaczyli, że w całej rozciągłości przyjmują decyzje podjęte przez Papieża w tej dziedzinie, jak również uważnie śledzą realizację wytycznych, które zostały opublikowane w roku 2012. Biskupi wyrazili również podziękowanie nuncjuszowi apostolskiemu abp Rino Passigato, który od 2008 roku pełni misję przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w ich kraju, a teraz z racji ukończenia 75 roku życia przechodzi na emeryturę.

Źródło: Radio Watykańskie


Rozpoczynamy Zjazd NINIWY w Zahutyniu

Dziś o 20.00 w Zahutyniu rozpocznie się 30. zjazd młodzieży oblackiej. Temat - „Maryja z pospiechem poszła w góry”. W Bieszczady przyjedzie ponad 250 młodych. Cieszymy się, że zjazdy wciąż cieszą się tak dużym zainteresowaniem.

Zjazd będziemy relacjonować na stronie niniwa.org przez codzienne relacje oraz na profilu na facebooku. Zapraszamy!


Rozważanie na środę, 1 maja

J 3,16-21
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

Tak często słyszymy o miłości Boga. I jakoś do serca to dotrzeć nie może. Pomyśl, co można zrobić, żeby ta wspaniała informacja nie była ci obojętna.

o. Krzysztof Machelski OMI