Rozważanie na środę, 13 marca

Łk 11,29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Męka, śmierć i zmartwychwstanie to największe wyznanie miłości Boga do ciebie, to „znak Jonasza”, który Bóg ci daje. Ile razy prosiłeś Go o inny znak, który miałby pobudzić twoją wiarę? Bóg nie chce kupić twojej wiary spektakularnymi cudami łamiącymi prawa przyrody. On wyznaje ci miłość w znaku krzyża i pragnie, byś na tę miłość odpowiedział wiarą.

o. Mariusz Urbański OMI