Rozważanie na czwartek, 7 marca

Łk 9,22-25

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

Trzeba coś stracić, aby zyskać Boga. A może trzeba powiedzieć: lepiej coś stracić niż stracić Boga. Kto bierze swój krzyż i naśladuje Jezusa, inwestuje z rozmachem w swoje życie – życie wieczne. Ile jesteś gotów stracić na tym świecie, by zyskać życie wieczne? Jesteś gotów stracić wszystko?

o. Mariusz Urbański OMI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *