Rozważanie na czwartek, 7 marca

Łk 9,22-25

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

Trzeba coś stracić, aby zyskać Boga. A może trzeba powiedzieć: lepiej coś stracić niż stracić Boga. Kto bierze swój krzyż i naśladuje Jezusa, inwestuje z rozmachem w swoje życie – życie wieczne. Ile jesteś gotów stracić na tym świecie, by zyskać życie wieczne? Jesteś gotów stracić wszystko?

o. Mariusz Urbański OMI