Franciszek: „Zniesienie kary śmierci to odważne potwierdzenie, że ludzkość może przeciwstawić się przestępstwom!”

Papież Franciszek motywował wczoraj obradujących podczas kongresu na rzecz zniesienia kary śmierci. We wiadomości wideo mówił „Życie ludzkie jest darem, który otrzymaliśmy jako najważniejszy. Jest ono źródłem wszystkich innych darów i otrzymanych praw i dlatego powinno być chronione”.

Wczoraj w Brukseli odbyła się sesja otwierająca VII Światowy Kongres przeciwko karze śmierci. W przesłanej do obradujących wiadomości Franciszek przypomniał, że kara śmierci jest poważnym pogwałceniem prawa do życia każdego człowieka. – „Choć społeczności i wspólnoty ludzkie często mierzą się z poważnymi pogwałceniami prawa, które zagrażają wspólnemu dobru i bezpieczeństwu ludzi, jednak istnieją inne środki, które mogą zadośćuczynić za wyrządzone szkody a systemy penitencjarne są coraz bardziej efektywne w ochronie społeczeństwa przed złem, które mogą spowodować niektóre jednostki”.

“Cel, jakim jest zniesienie na całym świecie kary śmierci ukazuje odważne potwierdzenie fundamentu godności osoby ludzkiej i przeświadczenie, że ludzkość może przeciwstawić się przestępstwom, nie tylko odrzucając zło, ale także ofiarując oskarżonemu możliwość i czas do naprawienie poczynionej szkody, przemyślenie swojego postępowania oraz możliwość zmiany życia, przynajmniej wewnętrznego” – stwierdził Ojciec Święty.