Papież Franciszek mianował nowego Kamerlinga

Jak podało Radio Watykańskie, papież Franciszek mianował nowego Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego. Został nim kardynał Kevin Farrell.

Kardynał kamerling zarządza sprawami zwyczajnymi Kościoła oraz troszczy się o dobra i prawa doczesne Stolicy Apostolskiej pomiędzy kolejnymi pontyfikatami, a także na ten czas przejmuje administrację Watykanu. Ma także specjalne uprawnienia – między innymi notarialnie potwierdza fakt śmierci papieża, opieczętowuje apartament papieski oraz powiadamia kardynała wikariusza Rzymu o śmierci papieża.

Od momentu śmierci głowy Kościoła obejmuje w posiadanie watykański Pałac Apostolski, pałac laterański oraz rezydencję papieży w Castel Gandolfo. Zasięgając opinii Kolegium Kardynałów ustala wszystkie sprawy związane z pogrzebem, korzystając ze wskazówek, które pozostawił zmarły papież. Kamerling nadzoruje również przygotowania do konklawe.

Kardynał Farrell pochodzi z Irlandii, jednak obszarem jego działalności są Stany Zjednoczone. W latach 2007-16 był biskupem diecezji Dallas, a przez ostatnie trzy lata sprawował funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji waszyngtońskiej. Kardynałem mianowany został zaledwie dwa lata temu.