Zmiany w stowarzyszeniu Wiosna

„Z kryzysu wychodzimy mądrzejsi i silniejsi. Wierzymy, że potrafimy wynieść z niego doświadczenie i przełożyć je na dobry efekt: dojrzalszą, lepiej zarządzaną organizację, która będzie mogła nieść pomoc jeszcze większej liczbie potrzebujących” – napisał w specjalnym oświadczeniu zarząd Stowarzyszenia Wiosna.

Wczoraj nadzwyczajne walne zgromadzenie członków stowarzyszenia odwołało księdza Grzegorza Babiarza z funkcji prezesa zarządu, a w jego miejsce przywróciło Joannę Sadzik. Ponadto zgromadzenie potwierdziło mandat członków Dominiki Langer-Gniłka i Anny Wilczyńskiej oraz powołało ponownie w skład zarządu Jakuba Marczyńskiego.

Zarząd zapowiada zmiany, które dotyczą rozszerzenia i demokratyzacji składu walnego zgromadzenia – do obecnej grupy, składającej się głównie z wieloletnich członków stowarzyszenia, nowy zarząd obiecuje dołączenie grupy osób reprezentujących realną strukturę Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości – przedstawicieli wolontariuszy oraz pracowników stowarzyszenia.