Znak Jonasza [wideo]

O życiu na granicy między wiarą a niewiarą. Zapraszamy na wysłuchanie komentarza do księgi Jonasza, która w pewnym sensie jest historią o każdym z nas. Tak jak Niniwici i my potrzebujemy nawrócenia. Jednocześnie tak jak Jonasz, jesteśmy posłani z misją do dawania świadectwa o Bogu.