Rozważanie Sercem Oblata na niedzielę, 2 grudnia

Łk 21,25-28.34-36
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Każdego dnia mówimy na Eucharystii, że oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Niekiedy robimy to nieświadomie. A dziś Jezus przypomina mi o tym oczekiwaniu. Co myślę o moim spotkaniu z Jezusem w dniu Jego przyjścia? Czy dzisiaj jestem gotowy na to spotkanie? Proś o serce wolne, o tęsknotę za Jezusem i otwarte serce dla Niego oraz o to, byś zawsze był gotowy na Jego przyjście.

o. Krzysztof Wrzos OMI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *