Nie lękajcie się waszej młodości!

Mija 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Często na jego spotkaniach z młodymi na całym świecie, tysiące gardeł skandowały: John Paul II – we love You! Była to miłość totalnie odwzajemniona. Papież Polak jak chyba żaden wcześniej wskazał młodym ich miejsce w Kościele. Powiedział do nich wiele ważnych słów. Oto zaledwie garść z nich. 

Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!

Wy, Młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus wam ufa i liczy na waszą współpracę. Chrystus was potrzebuje. Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej młodości.

Młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem każdego chłopca i każdej dziewczyny.

Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi. Ten dwustronny dialog powinien przebiegać w klimacie serdeczności, otwarcia się i odwagi.

Droga Młodzieży, przyjmijcie miłość, jaką Bóg pierwszy was obdarza. Trzymajcie się tej niezawodnej prawdy: „Jego miłość nie odstąpi od was i nie zachwieje się Jego przymierze pokoju z wami” (por. Iz 49, 16).

Drodzy Młodzi, niech was nie zadowala nic co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają.

Droga młodzieży, wy macie być stróżami poranka zwiastującymi nadejście słońca, którym jest Chrystus zmartwychwstały!

Drodzy Młodzi, wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to Żyjący! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany – oto chrześcijańskie powołanie.

Miłość bowiem to nie tylko uczucie; to akt woli, który polega na stałym wyborze dobra innych ponad dobro własne: “Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej być”.

Święty Jan Paweł II doskonale zauważał zagrożenia jakie niesie dla młodego człowieka współczesna cywilizacja. Nauczał, że miłość jest jednocześnie piękna i wymagająca. I wiedział, że młody człowiek będzie poddawany wielkiej pokusie, by wybierać miłość, która jest tylko piękna. A to już nie jest miłość tylko egoizm. Toczy się dzisiaj wielka bitwa między życiem, a śmiercią. Między pięknem, a brzydotą. Między miłością, a egoizmem. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *