Rozważanie Sercem Oblata na sobotę, 29 września

J 1,47-51
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?». Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!». Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym”? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

Oczekiwanie na Chrystusa… Czy umiem czekać na modlitwie, by Jezus objawił swoją moc w moim wnętrzu? Jaką cenę płacę za przyjęcie Chrystusa? Czy to mnie nic nie kosztuje, czy wzbudza we mnie takie postawy jak: wyrzeczenie, wstyd po grzechu i chęć powrotu do Boga? To są wskaźniki zażyłości, po których widzimy, jacy jesteśmy.

o. Dominik Ochlak OMI 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *