Rozważanie Sercem Oblata na piątek, 28 września

Łk 9,18-22
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Za kogo Ty uważasz Jezusa? Czy myślisz, że Jezus rozwiąże problemy Twojej przyszłości? Może myślisz, że jest odciążeniem w trudnych sytuacjach… zmniejszy strach? Na pewno można żywić tę nadzieję, ale po pierwsze – On jest namaszczonym przez Boga Zbawicielem. Kimś, kogo czcimy i adorujemy. On najlepiej zna nasze serca.

o. Dominik Ochlak OMI 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *