Rozważanie Sercem Oblata na poniedziałek, 24 września

Łk 8,16-18
Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma».

Światło po pierwsze świeci, po drugie ogrzewa, po trzecie jest dla wszystkich. Jezus chce nam przez ten obraz powiedzieć, że trzeba wytrwale wypełniać Ewangelię, by wskazywała nam (i nie tylko) drogę, by ocieplała nasze serce gotowością do poświęceń, gdy kryje się w nim ryzyko chłodnych kalkulacji. W końcu: słowo Boże jest dla wszystkich, by każda osoba na ziemi mogła zostać zbawiona.

o. Dominik Ochlak OMI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *