Rozważanie Sercem Oblata na piątek, 21 września

Mt 9,9-13
Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?». On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Samo to, że Jezus przebywał z celnikami, czyli grzesznikami, jest znakiem leczącej miłości Boga. Bóg pragnie nas napełniać miłością i pokojem, ale chce też, byśmy świecili światłem odbitym od Niego. Byśmy nie tyle tracili to światło w zetknięciu z ludźmi niewierzącymi, ile sami nim napełnieni, przekazywali je dalej.

o. Dominik Ochlak OMI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *