Rozważanie Sercem Oblata na piątek, 14 września

J 3,13-17
Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

Do jakiego stopnia umiem się uniżyć? Jezus – Syn Boży uniżył się do tego stopnia, że stał się najmniejszym z ludzi. Jak najmniejszy może być kimś najważniejszym? Prawdziwa skromność nie boi się niczego i zbroi się w Moc z nieba. Pokorny człowiek to ten, który nigdy nie będzie osądzony, bo jest zbyt skromny, by coś na niego znaleźć.

o. Dominik Ochlak OMI 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *