5 modlitewnych sposobów na stres

Kiedy towarzyszy Ci niepokój lub ogarnia lęk, spróbuj odmawiać te modlitwy, aby odzyskać wewnętrzy pokój.

Niezależnie od tego, jak wygląda Twoje życie, każdy z nas potrzebuje czasem wziąć głęboki oddech, aby nabrać dystansu do tego, co dzieje się dookoła i przypomnieć sobie, że niektóre sprawy pozostają poza naszą kontrolą.

Znacznie lepiej skupić się wtedy na tym, na co mamy wpływ, jak na przykład: pokój wewnętrzy. Dzięki wysokiej samoświadomości w stresujących sytuacjach oraz pracy nad własnymi emocjami i myślami będziemy w stanie pomóc zarówno samym sobie, jak i naszym najbliższym.

Dla wielu osób skutecznym narzędziem w takich przypadkach okazuje się modlitwa. Już w wymiarze fizycznym modlitwa i kontemplacja oddziałują na nasze ciała, obniżają bowiem ciśnienie tętnicze. A jak wiadomo, dobre samopoczucie fizyczne bardzo się przydaje w zmaganiach z życiowymi trudnościami. Dlatego też warto się skoncentrować i pomodlić.

Oto pięć modlitw, które pomogą Ci zredukować poziom stresu oraz, mamy nadzieję, odzyskać upragniony pokój:

Modlitwa o wewnętrzne wyciszenie  

Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za dar życia,
za Twoje wielkie Miłosierdzie i łaski, jakimi nas obdarzasz.

Dziękujemy Ci za Twoją wierność,
pomimo iż my odwracamy się od Ciebie.

Panie Jezu, prosimy Cię, abyś udzielił nam pokoju,
który ogarnie całe nasze wnętrze: umysł, ciało i duszę.

Pragniemy, abyś uleczył i odsunął od nas wszystko to,
co wywołuje stres, ból i smutek w naszym życiu.

Prosimy, abyś kierował naszymi krokami na ścieżce życia
i aby nasi wrogowie wstąpili na drogę pojednania.
Niech Twoje królestwo zagości w naszej rodzinie,
naszym miejscu pracy i całym naszym otoczeniu.

Niech Twoi aniołowie pokoju kroczą przed nami,
kiedy wychodzimy z domu i towarzyszą nam, aż do powrotu.

Oto błagamy w Imię Jezusa.
Amen.

 

Modlitwa o pokój św. Franciszka z Asyżu

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju:

tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie niezgoda – jedność;
gdzie błąd – prawdę;
gdzie zwątpienie – wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję,
gdzie mrok – światło,
tam, gdzie smutek – radość.

Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
ile pociechę dawał;
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał
nie tyle był kochany, ile kochał.

Albowiem dając – otrzymujemy,
wyzbywając się – znajdujemy,
przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

Modlitwa w trudnościach życiowych

Panie, przyzywamy Cię w tej udręce.
Daj nam siłę i gotowość do dźwigania naszego krzyża,
aż ponownie ogarnie nas fala Twojego miłosierdzia,
pełna ciepła i miłości.
Spójrz na nas i okaż nam zmiłowanie.
Nam, którzy usiłujemy odkryć sens tych życiowych zmagań.
Zachowaj nas przy Sobie,
aż do chwili, gdy ponownie będziemy mogli
kroczyć ze światłem w sercu i odnowionym duchem.

Psalm 31

Panie, do Ciebie się uciekam, 
niech nigdy nie doznam zawodu;
wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!
Skłoń ku mnie ucho,
pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą mocną,
warownią, aby mnie ocalić.
Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą;
przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie!
Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mojego:
Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!

Psalm 121

Wznoszę swe oczy ku górom: 
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię. 

On nie pozwoli zachwiać się twej nodze 
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym
Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

 

źródło: pl.aleteia.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *