Relacja z rekolekcji Dzieci Maryi Diecezji Gliwickiej

W dniach od 23 do 28 lipca 2018 roku dziewczyny należące do grup Dzieci Maryi Diecezji Gliwickiej przeżywały rekolekcje w Ośrodku Centrum Młodzieżowego NINIWA. Brało w nich udział 35 dziewczyn z siedmiu parafii: Świętej Katarzyny w Lasowicach, Chrystusa Króla w Świerklańcu, Znalezienia Krzyża Świętego i Świętej Katarzyny w Rusinowicach, Matki Bożej Matki Kościoła w Lisowie, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, Świętego Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach.

Rekolekcje prowadził Ksiądz Marek Mania wraz z Kariną Brylok oraz klerykami z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego: dk. Michałem Chmielą i akol. Tomaszem Bazanem. Wspierały ich animatorki z wspólnot Dzieci Maryi.

Był to czas wypoczynku dla dzieci razem z Panem Bogiem. Każdego dnia dzieci brały udział w zabawach na boisku lub basenie, lecz przede wszystkim akcentowano czas na modlitwę, czytanie Ewangelii oraz Eucharystię. W trakcie tych rekolekcji dzieci rozważały słowa modlitwy Pańskiej – „Ojcze nasz”. W czasie spotkań w grupach dziewczyny odkrywały na nowo prawdę, że są umiłowanymi dziećmi Boga, który jest kochającym Ojcem. Uczestniczki poznawały także sceny z życia Maryi, a później przedstawiały je w różnych formach teatralnych. Każdego dnia odbywała się szkoła śpiewu oraz warsztaty biblijne i liturgiczne. Popołudniami miało miejsce czytanie Ewangelii. Każdego wieczoru dzieci mogły pytać ks. Marka oraz kleryków o niezrozumiałe fragmenty.

We wtorek Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej – Andrzej Iwanecki. Mówił, że każdy z nas ma swoją rodzinę, która nas kocha i się o nas troszczy. Naszym obowiązkiem jest dbać o rodzinę, mimo że nieraz to nie jest proste, ale Jezus mówi do nas „Kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”. Jezus uczy nas, że oprócz więzów krwi są jeszcze więzy ducha, wiary oraz modlitwy do Boga. Te osoby, które spełniają Bożą wolę, należą do rodziny Jezusa. Pytanie o przynależność do Jezusa jest równoznaczne z pytaniem o to, czy chcesz spełniać wolę Bożą.

W czasie tej Mszy Świętej dziewczyny odnowiły swoje przyrzeczenia, które każda z nich składa wstępując do Dzieci Maryi. Po Mszy św. bp Andrzej spotkał się z dziećmi, razem z nimi śpiewał i odpowiadał na pytania zadawane przez dziewczyny.

 W środę grupa udała się na Jasną Górę, aby pokłonić się Matce Bożej. Tam też uczestniczyły we Mszy Świętej którą animowały oraz zwiedziły Jasną Górę z przewodnikiem.

Tygodniowe rekolekcje zakończyły się w sobotę Uroczystą Mszą Świętą.

 

Ks. Marek Mania, Karina Brylok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *