Rozważanie Sercem Oblata na piątek, 19 stycznia

Mk 3,13-19
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

„Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał”. Skoro to teraz czytasz, skoro jesteś we wspólnocie, to znaczy, że zaprosił Cię do tego sam Jezus – chciał Cię mieć tu i teraz. Zaprosił Cię do swojej szkoły, formuje Cię, kiedyś pośle z konkretną misją. Będziesz dawać świadectwo wiary jako małżonek, rodzic, osoba samotna, kapłan, osoba konsekrowana. Podziękuj za to zaproszenie i proś, byś dobrze rozeznał, do czego zaprasza Cię dalej.

o. Patryk Osadnik OMI 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *