Rozważanie Sercem Oblata na czwartek, 18 stycznia

Mk 3,7-12
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Co zrobić, gdy masz poważny problem, gdy sobie z czymś nie radzisz? Co robią chorzy z Ewangelii? „Cisną się do Niego, aby się Go dotknąć”. Ty też możesz dotknąć Jezusa. Więcej! Możesz przyjąć Go do siebie jako pokarm. Kiedy będziesz przystępować do Komunii, zrób to z wiarą – Jezus dotyka Cię i chce Cię uzdrowić!

o. Patryk Osadnik OMI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *