Kongres młodych w Kokotku!

Dziękujemy za Waszą obecność na urodzinowej NINIWOWEJ Mszy świętej. Cieszymy się, że tak wielu z Was przyjechało do Kokotka.

Dziś II część świętowania jubileuszu 10-lecia NINIWY. Z każdego miasta, gdzie istnieje Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży (a także zaproszonych gości) zaprosiliśmy po dwóch liderów, animatorów wspólnoty na Kongres Młodych.

Podczas tego spotkania będziemy od rana rozmawiać na temat funkcjonowania wspólnot w danych miastach, rozmyślać nad przyszłością NINIWY,  a także pracować nad przygotowaniem Podręcznika NINIWITY czyli materiału formacyjnego dla animatorów i duszpasterzy.  

Prosimy o modlitwę za wszystkich animatorów o owocne przeżycie tego spotkania.