Terminy zjazdów Wolontariatu

Spotkania przygotowujące w Centrum Formacji NINIWA w Kokotku (Lubliniec) odbywają się co roku w 5 terminach. W sezonie 2016/2017 odbędą się:

2016 rok:

1) 25-27 listopada

2017 rok:

2) 13-15 stycznia 2017

3) 24-26 lutego 2017

4) 21-23 kwietnia 2017

5) 19-21 maja 2017

Lipiec – Wrzesień – Wyjazdy Wolontariatu Misyjnego NINIWA

Konieczne jest wzięcie udziału w co najmniej trzech z pięciu weekendowych zjazdów przygotowawczych w Kokotku.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu formacyjnym należy zgłosić swoje uczestnictwo mailowo na info@wolontariatmisyjny.pl