Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA

Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA zostało założone 7 maja 2010 r, zatwierdzone przez sąd 20 września 2010 r. W lutym 2013 r. zyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i ma prawo pozyskiwać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Stowarzyszenie jest formalną i prawną reprezentacją Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA i ma swoją siedzibę w Lublińcu (Kokotku).
- Stowarzyszenie ma służyć pozyskiwaniu środków do finansowania inicjatyw młodzieżowych i formacyjnych, a także umożliwiać coraz szerszą promocję naszej działalności, kontakt z mediami, darczyńcami itd. Jest to jego główny cel.

- W skład grupy założycielskiej Stowarzyszenia weszły osoby, które wniosły swego czasu wkład w tworzenie wspólnoty i angażowały się w jej rozwój. Początkowa grupa członków liczyła 23 osoby.

- Z byciem członkiem Stowarzyszenia łączą się zarówno prawa jak i obowiązki (więcej w Statucie).

- Stowarzyszenie nie ma na celu ingerować w lokalną pracę duszpasterską, a jedynie wspierać ją i stymulować.

- Należenie do wspólnoty młodzieżowej nie oznacza konieczności bycia członkiem Stowarzyszenia! Wręcz przeciwnie, wspólnota ma utrzymać swój dotychczasowy charakter zachęcając nowe osoby do wejścia w grupę. Do reprezentowania wspólnoty w stowarzyszeniu wybierane są osoby o wyjątkowym wkładzie w jej tworzenie.

- Stowarzyszenie działa zgodnie z prawem w szczególności na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz ustawy „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”. W praktyce oznacza to, że jest kierowane zgodnie z polskim prawem, ale zarazem wpływ na nie ma również Kościół.

- Jako dzieło oblackie Stowarzyszenie podlega kontroli hierarchii Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a w szczególności Prowincjała Polskiego.

- Tym samym Stowarzyszenie jest drugim powstałym w Polsce świeckim stowarzyszeniem oblackim, które ma za zadanie działać zgodnie z charyzmatem św. Eugeniusza de Mazenoda.

 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

za 2013 r. KLIKNIJ

za 2014 KLIKNIJ

za 2015 r.  KLIKNIJ

Statut stowarzyszenia (kliknij aby otworzyć)

Dane:

Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA

ul. Kokotek 22

42-700 Lubliniec

KRS: 0000365792

Regon: 241735812

NIP: 5751875138

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 3043 9294

Władze:

Prezes Zarządu – o. Tomasz Maniura OMI

Wiceprezes Zarządu – o. Bartosz Madejski OMI

Sekretarz Generalny – Krzysztof Zieliński

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Łukasz Woźniak

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – o. Tomasz Sajdak OMI

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – o. Marcin Szafors OMI

Członek Komisji Rewizyjnej – Wojciech Zakowicz

 

Lista członków:

 1. o. Tomasz Maniura OMI
 2. o. Bartosz Madejski OMI
 3. o. Paweł Zając OMI
 4. Krzysztof Zieliński
 5. Dariusz Uchto
 6. Dawid Fis
 7. Filip Hepner
 8. Kajetan Garbela
 9. Kasia Knop
 10. Iwona Woźniak
 11. Łukasz Woźniak
 12. Maksymilian Michałek
 13. Małgorzata Wasieczko
 14. Michał Kandefer
 15. Paulina Zakowicz
 16. Piotr Wasieczko
 17. Sławomir Kunicki
 18. Urszula Mazur
 19. Wojciech Zakowicz
 20. Marcin Szuścik