Wyprawa w Nieznane – Pomódl się

Oto modlitwa, którą uczestnicy NINIWA Team oraz grupy w ramach akcji „Together – jedź z nami” codziennie odmawiały podczas swoich wypraw rowerowych. Wszystkie grupy w 2014 roku pedałowały w intencji Pokoju na Świecie.

MODLITWA O POKÓJ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.