Radość Życia – Patroni duchowi

Patronami wyprawy RADOŚĆ ŻYCIA oraz grup „together” byli św. Józef i Maryja.

Jak dobrze wiemy wszystkie grupy swój trud, kilometry ofiarowały w obronie ludzkiego, często bezbronnego życia.

Święta Rodzina z wielkim przyjęciem oczekiwała przyjścia na świat Jezusa, adorowała Dzieciątko złożone w ubogim żłobie w Betlejem, troszczyła się o Jego bezpieczeństwo, z miłością starała się o zaspokojenie wszelkich potrzeb życiowych małego Jezusa.

Pragniemy, by politycy na wzór św. Józefa i Maryi podejmowali same mądre decyzje w kwestii życia, by wspierali to, co służy dobru wspólnemu i przyszłości naszych społeczeństw.

Bez szacunku do ludzkiego życia nie ma żadnej przyszłości.

Święty Józefie i Maryjo – patroni życia rodzinnego  – módlcie się za nami!