Radość Życia – Po co?

W 2015 roku NINIWA Team jak i grupy „Together” pojechały na swoje wyprawy rowerowe we wspólnej intencji. Cały swój trud ofiarowały za rządzących światem, aby w swojej pracy pozostali zawsze pełni szacunku dla ludzkiego życia.

Co to znaczy?

Wiele decyzji i wprowadzanych ustaw przez rządzących jest sprzecznych z poszanowaniem ludzkiego życia (wojny, aborcje, eutanazje, in-vitro, popieranie antykoncepcji czy handel ludźmi). Dlatego codziennie modliliśmy się, ofiarowywaliśmy przejechane kilometry po to, by politycy bronili ludzkiego życia, podejmowali mądre decyzje, wspierali to, co służy dobru wspólnemu i przyszłości naszych społeczeństw. Bez szacunku do ludzkiego życia nie ma żadnej przyszłości.

Co oznaczało logo? W znaku ostrzegawczym ukazany jest polityk w formie wykrzyknika, a nad nim widnieje oko Opatrzności Bożej. Jest to ostrzeżenie i przypomnienie rządzącym, że to Bóg jest DAWCĄ ŻYCIA, że to On jest Panem ludzkiego życia, które nam zostało powierzone. W naszym logu widać również kontury dziecka i osoby starszej, które symbolizują ŻYCIE od naturalnego poczęcia, aż po naturalną śmierć. W każdym czasie to ludzkie życie należy chronić, a szczególnie w tych krańcowych momentach, kiedy człowiek sam jest bezradny i słaby. Chcemy, aby politycy szanowali życie, które jest wartością samą w sobie. Dla nas zaś jest to wyraźne przesłanie, że jeśli jakiś polityk mówi o przyszłości i rozwoju, jednocześnie podejmując decyzje przeciwko życiu, to my takiego kłamcy nie chcemy słuchać. Bo gdy zabija się życie, to niech nie mówi, że chce dla nas dobra i przyszłości.

My dziękujemy Bogu za to, że było nam dane się urodzić, że nikt nas przedwcześnie z życia nie wyeliminował. Możemy cieszyć się każdym dniem, spotykanymi ludźmi, także możemy cieszyć się jazdą na rowerze i poznawaniem świata. Dlatego hasło wyprawy 2015 brzmiało: RADOŚĆ ŻYCIA.