Regulamin festiwalu

Regulamin dla Uczestników:

 1. Uczestnicz aktywnie we wszystkich punktach programu Festiwalowego 🙂
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00. Daj pospać innym! 😉
 3. Zawsze miej przy sobie identyfikator i bądź gotowy okazać go ochronie, szczególnie przy wejściu na pole namiotowe.
 4. Dbaj o czystość i porządek (zwłaszcza na polu namiotowym), korzystaj z koszy na śmieci, troszcz się porządek, żeby lepiej mieszkało się i Tobie i innym.
 5. Na polu namiotowym nie ma namiotów koedukacyjnych (panowie i panie nie śpią razem – z wyjątkiem małżeństw).
 6. Nie wolno Ci chodzić nad Bug, zwłaszcza po zmroku (straż graniczna)!
 7. Nie wolno Ci opuszczać terenu festiwalu z wyjątkiem sytuacji koniecznych (np. zakupy). Robisz to na własną odpowiedzialność.
 8. Nie wolno Ci spożywać napojów alkoholowych, palić tytoniu i przyjmować narkotyków czy innych substancji odurzających.
 9. Wszelkie zastrzeżenia, pytania i uwagi zgłaszaj Odpowiedzialnemu za daną sprawę.
 10. Naruszanie regulaminu może grozić wydaleniem z Festiwalu (na własny koszt).
 11. Baw się dobrze! 🙂 Pamiętaj, wszystko możesz, ale nie wszystko przynosi Ci korzyść (św. Paweł).

 

Regulamin Organizatorów i Odpowiedzialnych:

 1. Głównym organizatorem Festiwalu jest Pan Bóg, w każdej sytuacji szukamy Jego woli.
 2. Festiwal Życia tworzymy z myślą o Uczestnikach, a nasza praca jest służbą i odpowiedzialnością, dlatego wykonujemy ją profesjonalnie i z zaangażowaniem.
 3. Ekipa organizacyjna składa się z Organizatorów i Odpowiedzialnych.
 4. Organizatorzy odpowiedzialni są za przygotowanie merytoryczne Festiwalu, fundusze itp., a w czasie Festiwalu mają głos ostateczny w rozwiązywaniu sporów. Do nich należy kierować wszelkie pytania i sprawy wykraczające poza zakres obowiązków Odpowiedzialnych.
 5. Każdy Odpowiedzialny stara się być pomocny dla innych, ale na pierwszym miejscu stawia wypełnianie swoich własnych obowiązków (dla sprawnego funkcjonowania całości).
 6. Odpowiedzialni nie muszą wykonywać swoich obowiązków samemu, mogą dobierać sobie rozsądnie pomocników spośród Uczestników Festiwalu. Odpowiedzialni sami mogą wypracować dogodną dla siebie metodę angażowania uczestników.
 7. Organizatorzy i Odpowiedzialni dbają o przestrzeganie przez Uczestników regulaminu festiwalu oraz sami go realizują przez cały okres trwania festiwalu.
 8. Tzw. „Hotelik” przeznaczony jest wyłącznie dla Organizatorów i Odpowiedzialnych oraz gości i zespołów.
 9. Organizatorzy i Odpowiedzialni jedzą posiłki przy hotelikowej kuchni. Jest to okazja do regularnych spotkań i rozmów o bieżących sprawach organizacyjnych na Festiwalu lub dzielenia się przeżyciami.
 10. Kuchnia Hoteliku jest wyłącznie do dyspozycji Organizatorów i Odpowiedzialnych. Służy do przygotowywania posiłków i poczęstunków dla zespołów i gości, kanapek dla ochrony, czy kawy lub drobnej przekąski w ciągu dnia. Inne osoby nie mają do niej wstępu, ale mogą poprosić Odpowiedzialnego o przyniesienie lub pożyczenie czegoś z kuchni (wrzątek, naczynie, sztućce), ale wówczas osoba wydająca te rzeczy jest odpowiedzialna za ich zwrócenie do kuchni i umycie. W określonych godzinach z kuchni korzysta pomoc kuchenna klasztoru.
 11. Lodówka kuchenna służy do przechowywania żywności potrzebnej do przygotowania posiłków wymienionych w punkcie poprzednim. Jedna półka może zostać przeznaczona na przechowywanie bardzo krótkotrwałych produktów należących do Uczestników Festiwalu (muszą być opisane imieniem i nazwiskiem osoby).
 12. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach powyższe założenia mogą być zmieniane przez Głównego Organizatora.