Historia

Historia i główne myśli dotyczące idei.

Festiwal Życia powstał z inspiracji młodej dziewczyny Justyny Klementewicz.

Pod wpływem osobistego doświadczenia Bożej miłości w Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej, zrodziła się w niej myśl, aby dzielić się tym doświadczeniem z innymi. Ponieważ gospodarzami miejsca, w którym się to wydarzyło są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, postanowiła zwrócić się do nich z tą myślą i prośbą o pomoc w jej realizacji. Dzięki temu od lat spotykamy się na terenie klasztoru w Kodniu, w miejscu szczególnie związanym z Marią, matką Jezusa.

Nazwa „Festiwal Życia” oraz związane z nim zdanie czerpiące z Biblii „Przyszedłem po to abyście mieli życie…”, wynikają z doświadczenia Wspólnoty Dobrego Pasterza, jednego z organizatorów Festiwalu, która zainicjowała tworzenie festiwalu.

„Kiedy zaproszono nas do tworzenia tego przedsięwzięcia zadawaliśmy sobie pytanie, po co wśród tak wielu wakacyjnych propozycji o podobnym charakterze zaczynać coś nowego? Argumentem, który nas przekonywał to myśl, że jeżeli ta sytuacja nie jest przypadkowa, to powinniśmy dzielić się tym, co jest bliskie oblackiemu charyzmatowi, a co w bezpośredni sposób wiąże się z doświadczeniem osoby, od której pochodziła ta inspiracja” – mówili członkowie wspólnoty o. Ryszarda Sierańskiego OMI

Obecnie Organizatorami festiwalu są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wraz ze współpracującymi z nimi grupami – ruchem NINIWA, w szczególności zaś grupa kilku konkretnych osób, w tym Duszpasterz Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN – o. Tomasz Maniura OMI.

Jednym z podstawowych sformułowań zawartych w regule Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów określającym ich cele jest zdanie: „Tam gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi on ma najmniej kontaktu (…) nasze posłannictwo polega na tym, aby najpierw iść do tych ludzi, których sytuacja woła o nadzieję i zbawienie, jakie w pełni może przynieść tylko Jezus Chrystus. Są to różnego rodzaju ubodzy – im dajemy pierwszeństwo”.

Tak, więc zrodziła się w nas myśl, że kierując się do młodzieży warto w pierwszej kolejności zaprosić na to spotkanie tych, dla których relacja z Bogiem wydaje się czymś odległy i nierealnym, a którzy nieraz doświadczają głębokiego osamotnienia i cierpienia. Równocześnie postanowiliśmy zaprosić wszystkich, dla których ta relacja jest podstawową inspiracją w życiu, aby czuli się zachęcani do dawania swojego życia drugim. Od samego początku pragnęliśmy, aby Festiwal Życia był świętem i odbywał się w atmosferze radości, przyjaźni i otwartości sprzyjając przełamywaniu barier pomiędzy ludźmi.

W czasie każdego z dotychczasowych spotkań był czas na modlitwę wspólną, osobistą, wstawienniczą, świadectwa osób, które w swoim życiu doświadczyły spotkania z Jezusem oraz tych, którzy na różne sposoby służą drugim. Można było również uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych, pantomimie, zawodach sportowych i wycieczkach do ciekawych miejsc w okolicy, a wieczorami odbywały się koncerty zespołów muzycznych,

Każdego roku liczba uczestników waha się w okolicy 350 osób z całej Polski oraz pewnej grupy młodzieży z Ukrainy i Białorusi, a z czasem ta liczba wzrosła do ponad 500 osób. Duża część z nich związana jest z parafiami, prowadzonymi przez Misjonarzy Oblatów. Początkowo festiwal trwał trzy pełne dni – ostatni piątek, sobota i niedziela lipca jednak z czasem zrodziła się potrzeba przedłużenia czasu jego trwania co pełnego tygodnia.