2011 rok

Termin – 18 – 24.07.2011 r.

Temat – „(EU)Geniusz Miłości”

Gość – ks. Wojciech Hackiewicz

Zespoły – ARCI, Anastasis, Love Story

Specjalnym wydarzeniem było „Masz Talent”, w którym wzięło udział ok 20 grup artystycznych spośród uczestników!