2008 rok

Termin – 21 – 27.07.2008

Temat – „Bądźmy uczniami Chrystusa”

Goście – ks. dr Tomasz Bieliński, ks. Rafał Jarosiewicz, ks. Tomasz Źwiernik, ks. Grzegorz Nazar

Zespoły – Armia, TEA, Good Way, Porozumienie, Katolika Front, Anty Babilon System