19 maja, piątek

Komentarze:

J 15,12-17
Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Pan Jezus wybrał uczniów, ale potrzeba jeszcze pozytywnej odpowiedzi na to wybranie… Może dziś jest dzień, w którym zdecyduję o wstąpieniu do klasztoru, pojechaniu na rekolekcje powołaniowe, a może po prostu pomodlę się za przyjaciela lub przyjaciółkę, którzy wybrali drogę służby Bożej. Nie zapomnij w modlitwie o swoich duszpasterzach.

o. Bogusław Harla OMI