Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan

Czy znasz arabską literę nun? To ten symbol dwukrotnie umieszczony na zdjęciu. Raz przedstawia jego kaligrafowaną formę, na murze zaś widać je w formie graffiti. Śmiercionośnego graffiti – tak bowiem oznaczane są domy chrześcijan przez radykalnych islamskich bojowników. Pamiętajmy, że każdego dnia na świecie giną chrześcijanie. Dziś odmówmy w skupieniu Drogę Krzyżową w intencji prześladowanych i potrzebujących chrześcijan.

 

DROGA KRZYŻOWA

w intencji prześladowanych i potrzebujących chrześcijan

 

„Kościół jest w największym rozkwicie tam, gdzie cierpi,
a najsłabszy jest tam, gdzie ucieka z krzyża”

Kalwaria wieku XXI to cierpienie wszystkich chrześcijan w świecie, którzy z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa, są prześladowani, upokarzani, dyskryminowani i wyśmiewani. Wielu innych żyje w warunkach skrajnego ubóstwa. Dzisiaj, stacjami Drogi Krzyżowej są Chiny, Sudan, Syria, Irak, Pakistan, Egipt i wiele innych krajów, gdzie Jezus jest skazywany na śmierć, niesie swój Krzyż, upada i pociesza uciśnionych. Nigdy nie
zrozumiemy Kalwarii Chrystusa jeśli nie będziemy się przybliżać do kalwarii naszych czasów.

Panie, rozważając Twoją mękę i śmierć, zawierzamy Ci prześladowanych dla Twego imienia i prosimy Cię, byś obdarzył ich miłością, nadzieją i darem przebaczenia dla ich wrogów, dla których niech będą – jak są dla nas – prawdziwymi świadkami
wiary.

I. Jezus skazany na śmierć

Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. (J 19, 13-16)

Pakistan
W sierpniu 2012 r., Rimsha Masih, czternastoletnia chrześcijańska dziewczynka,
niepełnosprawna umysłowo, została fałszywie oskarżona o bluźnierstwo i zatrzymana przez
pakistańską policję. Wyszła, by poszukać czegoś na podpałkę w domowym piecu i pozbierała
przez pomyłkę kartki z wersami Koranu. Imam, który złożył na nią doniesienie, we wrześniu
sam został zatrzymany, po tym jak różni świadkowie, sąsiedzi ze wsi rodziny dziewczynki,
zapewniali, że widzieli duchownego wkładającego spalone kartki Koranu do plecaka
nastolatki, żeby sprowokować zamieszki i wyrzucanie chrześcijan z ich domów. Pakistański
Sąd Najwyższy oczyścił dziewczynkę z zarzutów o bluźnierstwo w styczniu 2013 r.
Panie, Ty także byłeś fałszywie oskarżony. Twoje życie kosztowało tylko
30 srebrników… (cisza)

 

II. Jezus bierze krzyż

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19,17)

Syria
Mówi Siostra Maria Misjonarka Słowa Wcielonego w Syrii: „Trzy dni bez światła…
Ale, gdy się bardziej zastanowić – jest przecież wielu ludzi, którzy mają jeszcze gorzej!
Pewnego dnia jeden przygnębiony chłopiec powiedział: ‘Na mój dom spadł pocisk, mój brat
stracił oko i nogę podczas eksplozji. Straciłem ojca, który zmarł wykrwawiając się w moich
ramionach’. I dodał tylko: ‘Niech będzie Bóg pochwalony’.
Mimo zagrożenia spora grupa wiernych uczestniczy w różańcu i codziennej Mszy św.
Niektórzy przychodzą także na adorację i nieszpory. Uczestniczą w ceremoniach ze
szczególną gorliwością…”
Panie, wiele osób musi dźwigać krzyż wojny i przemocy… (cisza)

 

III. Jezus upada po raz pierwszy

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. (Iz 50,6)

Irak
Podczas służby wojskowej, Mohammed, młody irakijski muzułmanin ze znaczącej
szyickiej rodziny, odkrył, że jego towarzysz z pokoju jest chrześcijaninem. Między
mężczyznami powstaje przedziwna relacja, jak na tamten kraj wprost niewyobrażalna, która
przemienia Mohammeda. Po powrocie do cywila myśli on jedynie o tym, by przejść na
chrześcijaństwo. Prawdziwe szaleństwo, coś nie do pomyślenia dla rodziny i przyjaciół.
W islamie zmiana religii jest uważana za przestępstwo. Jego rodzina jest w stanie
zrobić wszystko, by odwieść go od tego, ale na próżno. Po groźbach i atakach przychodzi
więzienie i tortury. Mohammed, nawrócony Józef, po chrzcie żyje na wielkiej kalwarii,
ale nie ustępuje ani na krok. Wydano na niego wyrok śmierci i jego bracia strzelali do niego
na ulicy mówiąc: „Twoja choroba nazywa się Chrystus i nie ma na nią lekarstwa. Nigdy nie
będziesz mógł wyzdrowieć”. Ciężko ranny Józef upada na ziemię… Przeżyje, by dać
świadectwo o swej wierze.
Panie, wzmocnij moją wiarę w najtrudniejszych momentach mojego życia…
(cisza)

 

IV. Jezus spotyka swą Matkę

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». (Łk 2,33-35)

Indie
W październiku 2012 r. w Kandhamal (Indie) dwie trzynastoletnie chrześcijańskie
dziewczynki zostały zgwałcone, a jedna z nich zamordowana. Napastnicy to młodzi hinduiści,
powiązani z grupami ekstremistycznymi, które atakowały wrażliwe i bezbronne dziewczynki
chrześcijańskie. Jedna z nich była porwana przez sześciu mężczyzn, zabrana do lasu
i wielokrotnie gwałcona. Wyczerpana, porzucona w lesie została znaleziona następnego
poranka. Mimo ciężkich zarzutów i dowodów, „lokalna policja nie zrobiła nic, a nawet,
zachowywała się ordynarnie i przeszkadzała rodzinom poszkodowanych”. Akty przemocy
wobec kobiet chrześcijańskich w Indiach zdarzają się często, a w niektórych przypadkach,
skierowane są także przeciw zakonnicom.
Maryjo, Matko Jezusa, popatrz na łzy wszystkich matek, które tracą swe dzieci
z powodu przemocy, wojen, dyskryminacji i nietolerancji… (cisza)

 

V. Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (Łk 23, 26)

Madagaskar
Pracując na wysypisku śmieci, Ojciec Pedro Opeka, misjonarz lazarysta, zajął się
przywracaniem godności Dzieci Bożych najbiedniejszym na Madagaskarze, poprzez
dożywianie, troskę o dach nad głową, edukację i formację. On sam mówi: „W jednej z 800
rodzin, które żyją w tej dziurze, zmarło siedmioro dzieci. Co możemy powiedzieć matce,
która utraciła siedmioro dzieci? Nic. Możemy wziąć ją za rękę i powiedzieć „Matko, jeśli
masz jeszcze jakieś dziecko, pomożemy mu, aby mogło żyć.”
Panie, dziś świat potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek „cyrenejczyków” takich
jak Szymon. Poślij świętych kapłanów, misjonarzy i misjonarki do głodnych chleba
i Ciebie… (cisza)

 

VI. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi

Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. (Iz 52, 14)

Brazylia
Wszystkie zakonnice w klasztorze są niewidome. Siostry Sakramentki od Jezusa
Ukrzyżowanego, pomimo swojego stanu, przez modlitwę i ofiarę zawsze pozostają blisko
zlekceważonych i potrzebujących. Piękny przykład osób, które nie widzą Bożych stworzeń,
ale używają duchowego wzroku, aby medytować nad najlepszą z wszystkich wizji: pięknem
Nieba, wspaniałością Boga.
Panie, otwórz moje oczy i pozwól mi zobaczyć Twoją twarz w najbardziej
nieszczęśliwych, zapomnianych i niechcianych. Uczyń mnie narzędziem swojej miłości…
(Cisza).

 

VII. Jezus upada po raz drugi

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. (Iz 53, 4)

Mongolia
Kościół Katolicki został całkowicie zmieciony przez komunizm. Pierwsza misja
katolicka w Mongolii została założona dwie dekady temu. Misjonarze zimą pracują
w temperaturze 30 st. C poniżej zera. Obecnie głoszenie wiary jest możliwe jedynie na terenie
należącym do Kościoła; młodzi poniżej 16 roku życia muszą mieć pisemną zgodę na
uczestniczenie w katechezach, a kapłani nie powinni pokazywać się w miejscach publicznych
w strojach duchownych. Pomimo ograniczeń misja ma cztery parafie i blisko 800 wiernych.
Kościół w tym kraju – pomimo siedemdziesięciu lat upadku – powstaje i kroczy z nadzieją.
Panie, w momentach ciemności udziel mi łaski nadziei i podnieś mnie z moich
upadków…(cisza)

 

VIII. Jezus pociesza niewiasty

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Łk 23, 27-28)
Nigeria
Samochody pułapki, eksplozje w świątyni, pogróżki… Jest to rzeczywistość w jakiej
żyją nigeryjscy katolicy. Grupa islamska Boko Haram sieje nienawiść i strach. Ojciec
Sylwester, rektor Seminarium, wyjaśnia: „Nie brakuje młodych, którzy po ‘spojrzeniu śmierci
w oczy’ wybierają życie kapłańskie, decydując się nieść własne świadectwo wiary swoim
rodakom. Czas tragicznych doświadczeń wspólnoty chrześcijańskiej ma wpływ na liczbę
powołań. Nasza prowincja jest jedną z najbardziej dotkniętych przez fundamentalizm, ale to
wzmocniło wiarę naszego ludu, która nigdy nie była tak mocna jak obecnie”.
Panie, wobec ogromu cierpienia świata, daj mi bardziej działać z odwagą
i hojnością niż odczuwać żal… (cisza)

 

IX. Jezus upada po raz trzeci

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mt 11, 28-29)

Korea Północna
Pomimo że Konstytucja Korei Północnej gwarantuje „wolność wyznania”, w praktyce
ona nie istnieje. Biskup północnokoreański, Francis Hong, nadal znajduje się na watykańskiej
liście zaginionych. Nie był widziany od 1962 r. i obecnie już mógłby przekroczyć 100 lat.
Jednakże Stolica Apostolska utrzymuje, że „nie można wykluczyć możliwości, że jest ciągle
uwięziony w jakimś obozie reedukacyjnym”.
Na pewnej 33-letniej chrześcijance o imieniu Ri, wykonano wyrok śmierci za
„rozprowadzanie biblii”. Posiadanie Biblii w tym azjatyckim kraju może stać się powodem
skazania na śmierć. Jej rodzice, mąż i dzieci zostali wysłani do obozów jenieckich. To jest
cena za wiarę w Jezusa Chrystusa.
Panie, pozwól mi cenić Twoje Słowo i spotykać Cię poprzez karty Pisma
Świętego… (cisza)

 

X. Jezus z szat obnażony

Przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki. (Mt 27, 33)

Hiszpania
Bluźniercze manifestacje, szyderstwa i drwiny w środkach masowego przekazu,
kampanie przeciw kaplicom uniwersyteckim, usuwanie krzyży z przestrzeni publicznych… to
nowa fala ataków przeciw wolności religijnej w Hiszpanii.
W licznych szkołach i instytucjach publicznych nie świętuje się Bożego Narodzenia
i nie umieszcza się dekoracji świątecznych „żeby nie obrażać mniejszości, które wyznają inną
wiarę”. Jest to argument bardzo łatwy do sprzedania. Ale dlaczego mniejszości nie chcą
szanować naszej tradycji, kultury i wiary chrześcijańskiej? Dlaczego ktoś próbuje pozbawić
mnie Jezusa Chrystusa i mojej wiary?
Panie, spraw abym nigdy nie wstydził się Twojego krzyża, który jest znakiem
Twojej miłości i zbawienia … (cisza)

 

XI. Przybicie Jezusa do krzyża

Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między
siebie Jego szaty, rzucając losy. (Łk 23, 34)

Bośnia
Ojciec Ilijo wspomina: „Podczas wojny w latach 90-tych, przyjechała do miasteczka
duża grupa serbskich żołnierzy i zabrali nas – mnie i 106 mężczyzn katolickich – z tej
miejscowości. Otrzymałem ponad 300 uderzeń kijem bejsbolowym. Rzucano mnie każdej
nocy na ziemię i dosłownie tańczono na moim ciele, śpiewając piosenki marksistowskie.
Sponiewierano mnie. Złamano mi siedem żeber i miałem przemieszczonych kilka kręgów.
W jednej z pobliskich wsi zamordowano jednego poranka 77 wiernych z parafii, wszyscy oni
byli między 14 a 75 rokiem życia. Całe rodziny – kobiety, starcy i dzieci z tego samego
domu. Najbardziej bolesne z tego, co zapamiętałem było to, że nie umarłem z nimi, z moimi
parafianami. Czy wybaczyłem? Tak. Jestem kapłanem Jezusa Chrystusa i On mnie nauczył
przebaczać moim prześladowcom i oprawcom.
Panie, naucz mnie przebaczać i prosić o przebaczenie… (cisza)

 

XII. Jezus umiera na krzyżu

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. (Łk 23, 44-46)

Egipt
Ayman Nabil był dobrym studentem. Pod koniec 2011 r., w czasie zajęć, jego
muzułmański profesor zmuszał go, by zdjął krzyżyk, który nosił na szyi. Ayman
zaprotestował mówiąc, że jest chrześcijaninem i ma prawo go nosić. Nauczyciel i inni
uczniowie pobili go tak brutalnie, że kilka godzin później ten 17-letni chłopiec zmarł. Broniąc
krzyża umarł za Chrystusa, tak jak Chrystus umarł za nas.
Panie, niech męczennicy naszych czasów cieszą się Twoją chwałą w niebie…
(cisza)

 

XIII. Jezus zdjęty z krzyża

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. (Łk 23, 50-53)

Chiny
Podczas, gdy liczba katolików w Chinach rośnie, prześladowania nie zmniejszają się. Rząd
chiński nadal blokuje katolickie strony internetowe. Liczni kapłani pozostają w więzieniach
lub w przymusowych obozach pracy. W ciągu zaledwie pięciu lat, Biskup Julius był
aresztowany trzy razy. Sześciu biskupów znajduje się w areszcie domowym. Nie jest znane
miejsce przetrzymywania dwóch innych biskupów, którzy mają 76 i 87 lat. Jeden z chińskich
kapłanów mówi: „Cierpimy prześladowania. Do wolności Kościoła w Chinach jest jeszcze
daleko, ale musimy ufać, ponieważ Jezus powiedział: ’Nie bójcie się’.
Kościół Rzymski był prześladowany przez 300 lat i w końcu osiągnął wolność”.
Panie, daj nadzieję tym, którzy muszą czcić Cię w ukryciu… (cisza)

 

XIV. Jezus złożony do grobu

Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. (Mt 27, 59-60)

Ziemia Święta
Liczba chrześcijan w Ziemi Świętej ciągle spada. Chrześcijanie są dyskryminowani
i zmuszani do opuszczania swojej ziemi, domów i sklepów. Rząd coraz bardziej utrudnia
uzyskiwanie wiz przez księży i osoby konsekrowane. Konflikt pomiędzy Izraelczykami
a Palestyńczykami dotyka mniejszość katolicką, która czuje się bezbronna. Ziemia Jezusa
i ziemia pokoju przemieniła się w pole bitwy.
Panie, niech każdy chrześcijanin może praktykować swoją wiarę w prawdziwym
pokoju, w miejscu godnym i szanowanym. Niech prześladowani dla Twego imienia mogą
opuścić swoje groby i katakumby i „z radością” wychwalać Twoje Święte Imię… (Cisza)

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE – Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże nasz, który w swej tajemniczej Opatrzności
zechciałeś złączyć Twój Kościół
z cierpieniami Twojego Syna,
udziel wierzącym,
cierpiącym prześladowanie
z powodu Twojego Imienia,
daru cierpliwości i miłości,
aby mogli dawać wierne
i wiarygodne świadectwo Twoich obietnic.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…