8 kluczy do modlitwy

Komentarze:

Bardzo często spowiedź rozpoczynamy od „Nie potrafię się modlić”. Równie często winę zwalamy na tysiąc rzeczy i niełatwo jest nam się potem zebrać do modlitwy. My też tak mamy, więc postanowiliśmy poszukać rozwiązania. I udało się! Dziś polecamy je Wam – oto 8 kluczy, dzięki którym otworzycie się na modlitwę. 

25 lutego, sobota

Komentarze:

Mk 10,13-16
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».  I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Różaniec inaczej

Komentarze:

Czy znasz o. Łukasza Buksę OFM ? Niedawno ten franciszkanin wydał płytę pt. „Tobie”, która jest jego darem dla Maryi we wdzięczności za jego powołanie. Na tej płycie między innymi znaleźć można ciekawą muzykę do modlitwy różańcowej. Skomponowana przez niego muzyka jest dostępna także na kanale franciszkanina w serwisie YouTube. Każda z pięciu tajemnic ma nieco inny muzyczny charakter. Posłuchajcie sami:

24 lutego, piątek

Komentarze:

Mk 9,41-50
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Buntownicy z wyboru

Komentarze:

Orszak sześciu króli? Nie, to buntownicy! Od 10 do 12 lutego w naszym Kokotkowym Centrum 22 młodych ludzi z Bodzanowa, Lublińca, Katowic, Wrocławia i Koszęcina przeżywało swój bunt… Oczywiście chodzi o Bunt Jonasza, czyli nasz cykl rekolekcji dla młodzieży. O tym jak wyglądał lutowy Bunt niniwitów opowiada o. Dominik Ochlak OMI. 

23 lutego, czwartek

Komentarze:

Mk 9,41-50
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą».

Modlimy się za ŚDM!

Komentarze:

Dziś pierwszy dzień ogólnopolskiej modlitwy za Światowe Dni Młodzieży w Panamie 2019! Jak mówi dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM - Chcemy, aby 22. dnia każdego miesiąca Polacy we wszystkich diecezjach łączyli się w modlitwie z gospodarzami spotkania młodych w Panamie. Finałem modlitewnego projektu, który rusza dziś w całej Polsce, będzie wspólna modlitwa 22 stycznia 2019 r., podczas mszy św. otwierającej ŚDM Panama 2019. Niniwici, nie pozostawajmy bierni, módlmy się za Światowe Dni Młodzieży!  

22 lutego, środa

Komentarze:

Mt 16,13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Misjonarz na Post

Komentarze:

W niedzielę przypadającą przed Środą Popielcową, 26 lutego 2017 r., rozpocznie się czwarta edycja akcji „Misjonarz na Post”. Już po raz kolejny zapraszamy Was do duchowego wsparcia polskich misjonarzy. Na świecie pracuje obecnie 2007 polskich misjonarzy. To nieco mniej niż w ubiegłym roku, ale potrzeby duchowego wsparcia wciąż są bardzo duże. Pomaganie przez modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia to uczestniczenie w codziennej pracy misjonarzy.

1 2 3 4 5 154 155