A² – Animacja Animatorów już za miesiąc w Kokotku!

Komentarze:

Jak sprawniej i bardziej kreatywnie prowadzić spotkania wspólnotowe? Przyjedź na specjalne szkolenie dla animatorów grup wspólnotowych, gdzie dowiesz się jak pogodzić ze sobą zabawę i pracę oraz skutecznie liderować swojej grupie. Prowadzenie wspólnoty wymaga właściwego przygotowania. Warsztaty, które dla Was przygotowaliśmy, są okazją do rozwijania podstawowych umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych, jak i pogłębiania wiedzy związanej z wiarą. 

19 stycznia, czwartek

Komentarze:

Mk 3,7-12
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Dzień zapominania

Komentarze:

Dziś środek tygodnia. Jeśli jesteś na feriach, to zapewne nawet nie wiesz jaki jest dzień – i dobrze, baw się. Jeśli nie masz ferii, to masz doskonałą świadomość tego, że jest środa. Tego dnia najgorzej pamiętamy o ważnych sprawach, które atakują nas dopiero pod koniec tygodnia. Wtedy bowiem mamy mało czasu, a załatwić wszystko trzeba. Ale po co masz nas? Właśnie w środę Ci przypominamy, że już za niecały miesiąc startuje kolejna edycja Buntu Jonasza. Nie odkładaj tego, zapisz się już dziś!

Termin 10-12 lutego (zgłoszenia do poniedziałku 6 lutego, info@niniwa.org)
Prowadzi: o. Dominik Ochlak OMI

18 stycznia, środa

Komentarze:

Mk 3,1-6

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?». Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę». Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Oblaci mają nowego prowincjała!

Komentarze:

17 stycznia 2017 r., Superior Generalny o. Louis Lougen, działając za zgodą swojej Rady zebranej na sesji plenarnej w Rzymie, mianował o. Pawła Zająca Prowincjałem polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na pierwsze trzylecie. Jak Was informowaliśmy latem, dotychczasowy Prowincjał – o. Antoni Bochm OMI przeniósł się do Rzymu w związku z objęciem nowej funkcji. Kto był i pamięta Zjazd NINIWY w Katowicach, pamięta również kazanie, które wygłosił tam o. Paweł Zając OMI.

17 stycznia, wtorek

Komentarze:

Mk 2,23-28

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?». On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Blue Monday

Komentarze:

Według pewnej pseudonaukowej teorii, właśnie dziś, 16 stycznia, przypada tzw. „Blue Monday”, czyli najbardziej depresyjny dzień roku. Jeżeli nawet ten dzień Cię pokiereszował troszkę, ale udało Ci się wstać, pozbierać, wyjść z domu, ale przede wszystkim i ponad wszystko – przetrwać - spójrz w lustro i sobie pogratuluj! Będzie już tylko lepiej! Z innych pocieszających faktów: ten dzień był dłuższy od najkrótszego dnia w roku już o 35 minut. 

 

Ostatni dzień zapisów na Zimową Kuźnię Charakteru!

Komentarze:

Spiesz się! Dziś ostatni dzień zapisów na zimową Kuźnię Charakteru! To ostatnia szansa, byś mógł/mogła spędzić ferie z nami w Kokotku. Czeka już na Ciebie dk. Adam Hetman, który przygotował specjalny program tych rekolekcji, więc nie zmarnuj okazji – swoje zgłoszenie wyślij dziś na info@niniwa.org!  

16 stycznia, poniedziałek

Komentarze:

Mk 2,18-22

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?». Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków».

Jedno, wyjątkowe życie

Komentarze:

Był kiedyś pewien mężczyzna, który zmienił bieg świata. Z całego jego życia, znamy tylko kilka wycinków. Wiemy, że był nauczycielem, że wielu go słuchało ale na koniec i tak odwrócili się od niego. Gdy przyszedł czas, w którym zaczął być prześladowany przez władze, nawet i jego przyjaciele nie pozostali z nim. Swoje życie, odebrane mu w haniebny sposób, zakończył wśród tych, do których chętnie kierował swoje nauki. Wśród przestępców, dokładniej dwóch. Czy znasz osobę, o której mówimy? …Na pewno znasz?

1 2 3 4 5 146 147