Święto Miłosierdzia Bożego

Komentarze:

Dziś mamy II niedzielę Wielkanocną, a to oznacza, że obchodzimy dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego. Święto to ogłosił papież Jan Paweł II 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji św. siostry Faustyny. Czy znasz zapis z dzienniczka św. Faustyny, który stał się inspiracją do stworzenia tego święta? Czy wiesz, że Pan Jezus obiecał siostrze Faustynie, że ten, kto przystąpi dziś do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar?

23 kwietnia, niedziela

Komentarze:

J 20,19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Nie bądź jak Homer Simpson!

Komentarze:

W jednym z odcinków kultowych Simpsonów Homer w telewizji oglądał ludzi bijących się w kolejkach pod budynkiem Urzędu Skarbowego podczas ostatniego dnia składania zeznań podatkowych. Głośno się zaśmiał i powiedział „Ha! Głupki! Ostatniego dnia się cisną, a ja już to w zeszłym roku oddałem…”. My dziś mówimy Ci – Nie bądź naiwny jak Homer. Do końca kwietnia pozostało 8 dni. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłe(a)ś, wypełnij PIT właśnie dziś. A jeśli zechcesz przy tym wspomóc naszą młodzież – będziemy Ci bardzo wdzięczni!

22 kwietnia, sobota

Komentarze:

Mk 16,9-15
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».

Dziś ostatni dzień zapisów na Zjazd NINIWY!

Komentarze:

Właściwie lepiej tego nie mogliśmy zaplanować. Weekend majowy, koniec zimowej aury i Wasze roześmiane twarze u nas! Tupiemy z niecierpliwości, bo już za tydzień rozpocznie się długo wyczekiwany XXVI Zjazd NINIWY w Lublińcu! Czy pamiętasz napięty plan naszego zjazdu? Nie? To nic nie szkodzi, po to masz nas, byśmy Ci przypomnieli. A może jeszcze nie ma Cię na liście!? No to do roboty! Dziś mija terminów zapisów! Skontaktuj się z nami na info@niniwa.org lub pod telefonem 577 16 00 66.

21 kwietnia, piątek

Komentarze:

J 21,1-14
Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?». Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!». Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwunastu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Mięsożercy mają dobrze

Komentarze:

Już jutro piątek, czyli tak zwany mały weekend. Większość z nas (bo niektórzy w weekendy pracują albo mają szkołę) cieszy się na dwa wolne, choć zimne dni. Z tego wyjątkowego piątku cieszą się także zatwardziali mięsożercy, ponieważ w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post! Dlaczego tak jest i czym jest Oktawa Wielkanocy?

20 kwietnia, czwartek

Komentarze:

Łk 24,35-48
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

Bądź jak niniwita

Komentarze:

Rzadko kiedy nie jesteśmy dumni z naszej młodzieży. Również w okolicach świąt Wielkanocnych dochodzą do nas słuchy o wspaniałomyślnych akcjach niniwitów. Tym razem z Gorzowa Wlkp. nadeszła do nas taka wiadomość: W Wielką Sobotę młodzież z pobliskiego Gimnazjum wraz ze wspólnotą Niniwa przygotowali i rozprowadzali świąteczne ozdoby. Dochód z kiermaszu został przeznaczony leczenie Mikołaja, ucznia naszego Gimnazjum, który choruje na padaczkę lekooporną.

Brawo NINIWO!

19 kwietnia, środa

Komentarze:

Łk 24,13-35
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?». Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?».

1 2 3 4 5 171 172