28 lutego, wtorek

Komentarze:

Mk 10,28-31
Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Zbliża się Operacja Rozpoznanie!

Komentarze:

Już od jutra startujemy z Operacją Rozpoznanie, czyli internetowymi rekolekcjami wielkopostnymi. Zapraszamy we wtorek o 5.00 na odcinek 0, a potem codziennie, również o 5.00. Rozpoznaj swoje powołanie.

Możesz dołączyć również do wydarzenia na facebooku, żeby być an bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Kliknij TUTAJ

Dziś wspomnienie ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarze:

30 lat temu zmarł sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – twórca ruchu Światło Życie. W całej Polsce dziś bardzo wielu ludzi związanych z ruchem Oazowym wspomina założyciela swoich wspólnot. W tym dniu (i nie tylko), również i my, niniwici, połączmy się w modlitwie z naszymi braćmi i siostrami z ruchu Światło Życie, w intencji tego wielkiego człowieka, jakim był ks. Blachnicki. A żeby choć w małym stopniu zrozumieć to, co po sobie zostawił ten kapłan, pomoże nam zespół New Life’M piosenką z płyty „Światło Życie”.

27 lutego, poniedziałek

Komentarze:

Mk 10,17-27
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?».
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?». Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Pomóż misjonarzom!

Komentarze:

Już dziś rozpoczyna się czwarta edycja akcji „Misjonarz na Post”. Misjonarze na całym świecie bardzo potrzebują naszego duchowego wsparcia. Pomaganie przez modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia to uczestniczenie w codziennej pracy misjonarzy.

26 lutego, niedziela

Komentarze:

Mt 6,24-34
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy».

8 kluczy do modlitwy

Komentarze:

Bardzo często spowiedź rozpoczynamy od „Nie potrafię się modlić”. Równie często winę zwalamy na tysiąc rzeczy i niełatwo jest nam się potem zebrać do modlitwy. My też tak mamy, więc postanowiliśmy poszukać rozwiązania. I udało się! Dziś polecamy je Wam – oto 8 kluczy, dzięki którym otworzycie się na modlitwę. 

25 lutego, sobota

Komentarze:

Mk 10,13-16
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».  I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Różaniec inaczej

Komentarze:

Czy znasz o. Łukasza Buksę OFM ? Niedawno ten franciszkanin wydał płytę pt. „Tobie”, która jest jego darem dla Maryi we wdzięczności za jego powołanie. Na tej płycie między innymi znaleźć można ciekawą muzykę do modlitwy różańcowej. Skomponowana przez niego muzyka jest dostępna także na kanale franciszkanina w serwisie YouTube. Każda z pięciu tajemnic ma nieco inny muzyczny charakter. Posłuchajcie sami:

1 2 3 4 5 154 155