Ale fuks!

Komentarze:

My spóźnialscy! My zaraz-już-jużowscy! My jak-to-jeszcze-tylko-jeden-dzieńscy! My niezdążalscy! Mamy wielkie szczęście! Z całą pewnością obiecaliśmy sobie, że w tym roku rozliczymy podatki jak najszybciej. I co?! I jak co roku – zostawiliśmy to na ostatnią chwilę. I za głowę się złapiemy widząc, że choć do końca kwietnia pozostały cztery dni, dwa z nich to sobota i niedziela. Mamy farta, bo fiskus jednak podaje nam pomocną dłoń – ponieważ ostatni dzień kwietnia wypada w niedzielę, a poniedziałek jest świętem - w tym roku zeznania PIT możemy oddawać aż do 2 maja.  To nie koniec dobrych wiadomości - oddając zeznanie możesz wspomóc Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA! 

27 kwietnia, czwartek

Komentarze:

J 3,31-36
Jezus powiedział do Nikodema: «Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

NINIWA w Dzienniku Zachodnim

Komentarze:

Niedawno w Dzienniku Zachodnim ukazał się artykuł Anety Kaczmarek na temat naszego stowarzyszenia młodzieżowego. Jeśli przeoczyliście to, natychmiast biegniemy z pomocą. Oprócz artykułu znajdziecie w nim także świadectwa osób, w sercach których NINIWA zajmuje miejsce szczególne. Zresztą, co Wam będziemy mówić – poczytajcie sami.

26 kwietnia, środa

Komentarze:

J 3,16-21
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

Różaniec do granic

Komentarze:

Na niecodzienną pielgrzymkę wyruszą 13 maja członkowie wspólnoty Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia. Jej trasa prowadzi wzdłuż granic Polski, ale nie to w niej jest niezwykłe. Po przebyciu około 3500 km, 7 października wzdłuż granic naszego kraju ma stanąć żywy łańcuch ludzi połączonych za ręce, którzy wspólnie odmówią różaniec.

25 kwietnia, wtorek

Komentarze:

Mk 16,15-20
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Exodus w Obrze

Komentarze:

Porzucony jako dziecko, wygnany i jąkający się jako dorosły. Czy ktoś taki może być bohaterem? Jeżeli zgodzi się na wypełnienie Bożego planu – tak! Opowiada nam o tym biblijna historia wyjścia Izraela z niewoli egipskiej. Mojżesz, choć borykał się z wieloma słabościami, zgodził się na to, co Bóg dla niego zaplanował. Przeżyj tę historię – obejrzyj spektakl „Exodus” w reżyserii o. Sebastiana Wiśniewskiego OMI przygotowywany przez scholastyków oraz młodzieży z parafii pw. św. Jakuba Większego w Obrze!  Najbliższy spektakl już w piątek, 28 kwietnia o godzinie 15.30. Serdecznie zapraszamy!

24 kwietnia, poniedziałek

Komentarze:

J 12,24-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Święto Miłosierdzia Bożego

Komentarze:

Dziś mamy II niedzielę Wielkanocną, a to oznacza, że obchodzimy dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego. Święto to ogłosił papież Jan Paweł II 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji św. siostry Faustyny. Czy znasz zapis z dzienniczka św. Faustyny, który stał się inspiracją do stworzenia tego święta? Czy wiesz, że Pan Jezus obiecał siostrze Faustynie, że ten, kto przystąpi dziś do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar?

23 kwietnia, niedziela

Komentarze:

J 20,19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

1 2 3 4 5 172 173