Dokonać niemożliwego

Komentarze:

Tempo życia przy rozbudowie Oblackiego Centrum Młodzieży jest wielkie. Trzeba działać, podejmować decyzje, zazwyczaj niełatwe. Robimy co w naszej mocy, a za radą św. Ignacego Loyola, modlimy się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga. Dzisiaj, módl się razem z nami.

poniedziałek, 29 maja

Komentarze:

J 16,29-33
Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

Dziś święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Komentarze:

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Dokumenty historyczne wspominają o nim już w drugiej połowie IV wieku. Uroczystość obchodzi się 40 dni po Wielkanocy i 10 dni przed Świętem Zesłania Ducha Św. Wniebowstąpienie Pańskie, które jest ukoronowaniem Zmartwychwstania, nawiązuje i zapowiada również obietnice dane przez Pana Jezusa – zesłanie Ducha Świętego i jego powtórne przyjście.

28 maja, niedziela

Komentarze:

Mt 28,16-20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Dziś święcenia nowych diakonów i prezbiterów!

Komentarze:

Dziś wyjątkowy dzień dla całej wspólnoty oblackiej – święcenia diakonów i neoprezbiterów w Obrze. Po latach formacji, przygotowań i rozeznania oblaci przyjęli zakonne śluby wieczyste, a ci z nich, którzy zdecydowali się pójść drogą kapłaństwa przyjęli dziś święcenia diakonackie, a ich starsi współbracia zostali kapłanami.

sobota, 27 maja

Komentarze:

J 16,23b-28
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Dziś dzień matki!

Komentarze:

Pamiętajmy dziś o naszych mamach, tych które rozpieszczają nas każdego dnia i tych, co czekają na nas po stronie wieczności. Długu wdzięczności wobec nich nigdy nie będziemy w stanie spłacić. Ale nie martwcie się dziewczyny – kiedyś ktoś nie będzie w stanie spłacić tego samego długu wdzięczności wobec Was. :) Otoczmy dziś nasze mamy gorliwą modlitwą! Wszystkim mamom – tym z bagażem doświadczeń i tym najnowszym – składamy w dniu ich święta najlepsze życzenia i dziękujemy za Waszą miłość! 

Piątek, 26 maja

Komentarze:

J 16,20-23a
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać».

Jakim dzieckiem był Franciszek?

Komentarze:

Kilka dni temu na stadionie sportowym Casal Bernocchi, w parafii św. Piotra Damianiego w peryferyjnej dzielnicy Rzymu – Acilia, papież Franciszek spotkał się z miejscowymi dziećmi. W trakcie spotkania odpowiadał na zadane przez nie pytania. Między innymi o to, czy grał w piłkę nożną. Jak sądzisz, jakim dzieckiem był papież?

Czwartek, 25 maja

Komentarze:

J 16,16-20
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie». Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca?”. Powiedzieli więc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi». Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość».

1 2 3 4 5 179 180